logo text

český fousek

Bc. Iveta Dočkalová

        Poslední dobou se mezi fouskařskou veřejností začínají vyskytovat hanlivá tvrzení, že někteří jedinci českých fousků jsou „kříženci“. A o jaké „křížence“ vlastně jde? Přece o fousky, v jejichž rodokmenech figuruje NKO Salto von LingenauerHolz nebo NDrOCir z Revíru Zálesí. Majitelé těchto jedinců mohou býtoznačením „kříženec“ zaskočení, protože neznají podrobnosti. Neumí se proto bránit pomluvám tipu, že jejich pes/fena je kříženec, a že proto není plnohodnotným českým fouskem. A vzhledem k tomu, že dva takové „křížence“ mám doma, tak bych ráda celou situaci některým objasnila a jiným připomněla.

           Před 14 lety došlo z rozhodnutí chovatelské rady a výboru KCHČF k přilití krve do plemene Český fousek. Bylo povoleno jedno krytí feny II. linie – Besy z Kyjovic (ČF) výše zmiňovaným NKO, z čehož vzešel vrh „E“ z Rostěnic. A ve druhém případě byla fena VII. linie – Kira z Bělečských strání (ČF) nakryta výše zmíněným NDrO, z čehož vzešel vrh „L“ z Bělečských strání. Z obou těchto vrhů vzešlo několik chovných jedinců, kteří předali svoji krev dále.

Proč bylo osvěžení krve nutné? Linie VII byla v té době na pokraji zániku. Vždyť ještě pro rok 2002 bylo na seznamu chovných psů pro VII. linii jen 5 psů a z toho 4 byli po psu Agar z Čisteckých hájů, tedy polobratři. Tam bylo velmi nutné rozšířit genetickou variabilitu v linii. V linii II byla situace o něco lepší, ovšem jiným problémem byl velký výskyt lysivosti v rodokmenech chovných jedinců linie II. Vzhledem k tomu, že chovatelská rada nechtěla a nemohla riskovat příbuzenskou plemenitbu na jedince trpící lysivostí, tak bylo přistoupeno k přilití NKO do této linie. Obě linie byly v té době na pokraji zániku, a kdyby se tehdy nepřikročilo k přilití krve do těchto dvou linií, tak by tyto dvě linie dnes již pravděpodobně neexistovaly.

           Teď něco z té formální stránky.Obě tato krytí (přilití krve) proběhla až po předchozím projednání KCHČF, po předchozím výběru obou krycích psů a vhodných fen ČF. Vše bylo tedy předem řízené a plánované a vše se odehrálo podle předpisů FCI pro tzv. chov křížením dle předpisů FCI. A možná, že právě odsud vzešel ten hanlivý výraz „kříženci“. Chovem křížením dle předpisů FCI je myšleno ne svévolné a časté křížení různých plemen, ale naopak je to plánované a řízené přilití krve do určitého plemene, které má svá přísná pravidla a vážné chovatelské důvody. Právě proto jsou jedinci z takového spojení zapisováni do Registru Plemenné knihy ČMKU, aby mohl být jejich počet a vývoj přilití krve sledován. Jedinci z přilití krve mají v rodokmenu vyznačenu značku Registr a v čísle zápisu mají uvedenu zkratku REG (např. ČLP/CF/REG/59116). A proč se tito jedinci tak bedlivě sledují? Důvody jsou dva:

            Za prvé jsou sledováni chovatelskou radou KCHČF z důvoduchovatelského.Až do čtvrté generace nesmí být na sebe tito jedinci při krytí připuštěni. Je to především z toho důvodu, že příbuzenskou plemenitbou na jakéhokoli jedince se upevňují jeho znaky. A my samozřejmě nechceme u ČF upevňovat znaky jiného plemene.

Za druhétyto jedince eviduje ČMKUz hlediska výstavnictví. Český fousek z přilití krve (s NKO nebo NDrO v rodokmenu) může na jakýchkoli výstavách v ČR i v zahraničí získat jakékoli tituly tam navrhované.Když takový jedinec získá titul BOB (nejlepší jedinec z plemene ČF na dané výstavě), pak může hrdě reprezentovat ČF v odpoledních soutěžích. Dle předpisů FCI ovšem platí pro tyto jedince jedno omezení - nemohou získat titul Mezinárodní šampion krásy a Mezinárodní šampion výstav. Jedinci z přilití krve tedy běžně získávají všechny ostatní tituly jako Český junior šampion, Český šampion, Šampion ČMKU, Český Grand šampion, Český veterán šampion. Komu by to bylo málo, ten může absolvovat výstavy v zahraničí a ucházet se o výše uvedené tituly v jiných zemích, tedy např. Slovenský šampion, Polský veterán šampion, Chorvatský Grand šampion atd. Zkrátka možností je nepřeberné množství.

Doufám, že se mi podařilo objasnit to, že označení „kříženec“ je výraz, který není podložený FCI ani ČMKU (byl podniknut chov křížením, ale tito jedinci jsou dále nazýváni jedinci vedeni v Registru a jsou plnohodnotnými zástupci svého plemene). A dále doufám, že je také jasné, že výraz „kříženec“ je v českém kontextu výrazem velice hanlivým a kdokoli ho vyřkne, tak tím majiteli takového jedince jen ublíží.

Login

Přihlášení do členské zóny