logo text

český fousek

             V minulém vydání klubového zpravodaje byl uveřejněn příspěvek Bc. Ivety Dočkalové, který se pozastavoval nad používáním pojmu „ kříženec „ pro jedince, kteří vznikli křížením. Zároveň do svého příspěvku vložila tezi, že takovíto jedinci nejsou „ kříženci „, ale „ jedinci vedení v registru „ a také, že výraz „ kříženec „ není podložen ani F.C.I . nebo ČMKU a dokonce, že je hanlivý.

             Je tedy potřeba odmítnout subjektivní a zavádějící výklad Bc. Dočkalové a uvést správný stav věcí. Ve skutečnosti je tomu naopak. Prostým nahlédnutím na webové stránky F.C.I. se čtenář může přesvědčit jaké výrazy F.C.I. používá. Je to „ PURE-BRED „ ( česky: čistokrevní ) a proti tomu „ CROSSES OF BREED „ ( česky: křížení plemene ). Čtenáři, kterým postačí český jazyk a výrazy ČMKU, mohou nahlédnout na jejich webové stránky a seznámit se např. se zápisem předsedy ČMKU MVDr. Lubomíra Širokého z Valné hromady Evropské sekce FCI v Ženevě v roce 2013, kde se o této problematice jednalo a kde odcituji z obsahu: „ cross breeding „-„ meziplemenné křížení „-„ kříženec „.

            Rovněž tak není pravdou, že takovíto jedinci jsou „ plnohodnotnými zástupci svého plemene „. Právě proto, že F.C.I. křížení nepodporuje, ale v určitých situacích toleruje, uvalilo na takovouto plemenitbu a takto vzniklé jedince některá omezení, která se týkají především chovu. Forma plemenitby „ křížení „ podléhá omezením, která F.C.I. ve svých směrnicích a oběžnících specifikuje. Také ČMKU ve svém zápisním řádu rozlišuje čistokrevnou plemenitbu a křížení, dle směrnic F.C.I. A právě v případě, že se jedná o křížence, musí být takto v plemenné knize zapsáni, protože se nejedná o čistokrevné jedince. Je však potřeba uvést, že i v tomto případě se jedná o jedince s průkazem původu, tj. ze známým a korektním rodokmenem, což jim umožňuje i s určitými omezeními působit v rámci F.C.I., potažmo ČMKU.

            Je tedy zřejmé, že základním rozlišovacím kritériem není to, zda se jedná o čistokrevného psa nebo křížence, ale zda se jedná o jedince s průkazem původu nebo bez něj. Kříženec s průkazem původu může dále působit v rámci F.C.I., avšak čistokrevný pes bez průkazu původu tuto možnost nemá a navíc se ještě chovatel dopustil při takovémto jednání pochybení, za které může být sankcionován.

             Základním problémem však není to, zda se jedná o čistokrevného psa nebo křížence, ale to, aby s takovouto skutečností byl nový majitel dopředu seznámen. Zatajování původu nebo eufemistické obcházení skutečnosti neprospívá transparentnosti při chovu a ve svém důsledku je kontraproduktivní. Je potřeba si uvědomit, že kříženci s průkazem původu nejsou „ méněcennými „ jedinci. Jsou však geneticky vybaveni odlišně od čistokrevných psů v plemeni a tato skutečnost musí být novému majiteli dopředu známa. Je pak jen na něm, zda se pro koupi takovéhoto jedince rozhodne s vědomím, že bude mít určitá omezení a že genetická výbava takovéhoto jedince je souborem genetických informací, které pocházejí z více plemen.

Bc. Dočkalová se nemusí za své křížence stydět. Byli odchováni korektně a byl jim vystaven průkaz původu. Nepřijatelné však je, aby z tohoto důvodu mátla členy klubu a nepravdivě interpretovala dokumenty F.C.I a ČMKU. Její zakrývající novotvar „ jedinci vedeni v Registru „ neexistuje v žádném dokumentu F.C.I nebo ČMKU. Rovněž také Zápisní řád ČMKU nezná registr jako takový. Hovoří výhradně o třech registrech ( P Reg, Z Reg a N Reg ), kde dochází k zápisu dle druhu určení avšak tyto nejsou určeny k zápisu kříženců.

              Zároveň věřím, že se všichni chovatelé českých fousků chovají seriózně a při prodeji křížence na tuto skutečnost nové majitele upozorňují. Dále věřím, že chovatelská rada KCHČF bude tuto skutečnost chovatelům objektivně objasňovat.

Ing. Václav Sobolík

poradce chovu Jihočeské pobočky

Login

Přihlášení do členské zóny