logo text

český fousek

Oznámení o zpracování osobních údajů klubem – sdělení výboru

     Vážení členové KCHČF, z.s., jak mnozí z vás vědí, v květnu 2018 začalo platit Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které nahrazuje zákon o ochraně osobních údajů. Náš spolek je také správcem vašich osobních údajů. Využíváme tedy této příležitosti, abychom vám připomněli, jak a proč zpracovává KCHČF, z.s. vaše osobní údaje.

     Spolek zpracovává zejména jednak vaše základní identifikační údaje (jméno, příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo) a vaše kontaktní údaje (poštovní adresa, telefon, e-mailová adresa). Pro účely aktivit spolku zpracováváme přirozeně také příslušné údaje o psech, kteří Vám patří.

     Vaše osobní údaje klub zpracovává pouze v rozsahu svých oprávněných zájmů, tedy aby mohl organizovat a provádět svou činnost a pro vyřizování záležitostí souvisejících s vaším členstvím v KCHČF, z. s. Jde zejména o výběr členských příspěvků, zasílání tohoto Zpravodaje klubového se zprávami o činnosti spolku, a dále organizaci spolkových aktivit. Vaše osobní údaje nepředáváme ani jiným příjemcům v ČR, ani do zahraničí.

     Zpravodaj našeho spolku obsahuje v rámci zpravodajství o činnostech našeho klubu ve vhodných případech také osobní údaje (např. účast v pohárech, účast na zkouškách z výkonu, výstavách atd.).

     Zveřejňujeme, kromě běžné dokumentace činnosti klubu (foto a video z akcí pořádaných naším klubem, údaje o vítězích zkoušek, výstav a soutěží apod.), také jméno a kontakt na vlastníky chovných psů, jejichž karty jsou zveřejněny na webových stránkách klubu, a dále do budoucna připravujeme i evidenci chovných jedinců psů i fen, která rovněž bude uvedena na webových stránkách klubu.

     V případě dotazů nebo žádostí ohledně zpracování osobních údajů se obraťte na výbor KCHČF, vše vám rádi vysvětlíme.

Login

Přihlášení do členské zóny