logo text

český fousek

V letech 2012 - 2014 proběhla na České zemědělské univerzitě v Praze studie genetické rozmanitosti plemene český fousek. Tato práce měla za cíl 1) zjistit míru genetické odlišnosti mezi studovanými plemeny, 2) popis genetické variability plemen a základních genetických  parametrů a 3) zjištění možných rozdílů v genetické architektuře plemene český fousek z důvodu různých podmínek chovu v zahraničí a v ČR. Do studie byla zahrnuta 4 plemena ohařů - český fousek

(ČF), německý drátosrstý ohař (NDO), Korthalsův grifon (KG), německý krátkosrstý ohař (NKO). Český fousek je plemeno morfologicky (vzhledově) velmi podobné plemeni NDO. Obě plemena mají také velmi propletenou a složitou historii. Korthalsův grifon je,stejně jako ČF a NDO, zástupcem evropských hrubosrstých plemen ohařů.

 

Celý článek včetně barevných příloh >> pdf icon

Login

Přihlášení do členské zóny