logo text

český fousek

DNA Project with Cornell University
Genetic Study of Cesky Fouseks and DNA mapping

Ing. Pavel Dostál

Mezinárodní sekretář KCHČF

Dva anglické názvy tohoto článku charakterizují projekt, ke kterému se náš klub připojil. Jak jsme již informovali v minulosti, navázali jsme spolupráci s

Bohemian Wirehaired Pointing Griffon Club of America z USA, která se týká DNA projektu s Cornellovou Universitou. Tento projekt je vlastně ve stručnosti Genetickou studií českých fousků a mapováním jejich DNA se zaměřením zjištění genu pro lysivost.

Po dlouhých přípravách a objasnění mnoha detailů jsme v listopadu loňského roku zahájili první praktický krok zapojení se do projektu. Spolu s Ing. Pavlem Horákem a Františkem Viktorinem, členy našeho klubu, jsme za přítomnosti paní profesorky Laurie Connell provedli v ordinaci paní MVDr. Svoreňové první odběry, focení,  měření a popis našich fousků, vyplnění dotazníků, které charakterizují jejich životní podmínky a zdravotní stav. Celkem jsme zaslali do USA vzorky a informace o 8 našich jedincích ČF. Ty se přidaly k databázi již více než 200 vzorků, které poskytl klub BWPGCA.

Vzorek krve je o objemu 8-10 ml, což je množství k získání dostatečně velkého vzorku DNA. DNA se získá z bílých krvinek speciálním postupem a následně je zmražena a uložena v bance DNA. Informace z měření a dotazníků jsou převedeny do digitální formy a je k nim přiřazeno číslo vzorku DNA. Celkem je třeba získat velké množství vzorků, na naší straně je to minimálně 100, ale lépe by bylo 200 našich ČF. Minimálně 50 jedinců musí být s vlohou (onemocněním), které máme v zájmu sledovat. V našem případě je to hlavně lysivost.

Dalším krokem projektu bude celogenomové mapování. To již proběhlo u 12 jedinců našich kolegů z USA. Toto mapování genomu následně umožní přiřazení specifických genů nebo skupin genů k jejich specifickým vlastnostem. Hlavní problémy, na které je projekt zaměřen, je přiřazení genů k onemocněním  dysplazie kyčelního kloubu a dysplazie loketních kloubů, osteochondróza (OCD), entropium, alopecie (lysivost), syndrom přetočení žaludku (Bloat).

Předchozí dva odstavce se pokusím ještě vysvětlit tak nějak "po selsku", z mé praxe a na příkladu u skotu. U holštýnského skotu je již ta DNA rozmotána a ví se která vlastnost je na kterém místě DNA. Ví se také, jak vypadá gen pro vysokou užitkovost. Narodí se tedy býček, z DNA se zjistí, kolik tisíc litrů mléka budou dojit jeho dcery, a jestliže je to hodně, tak je využíván v plemenitbě.

V budoucnu tedy na základě naší současné práce se sběrem vzorků budeme vědět gen a nebo geny pro například lysivost. Jedince, které budeme chtít využívat v plemenitbě, tedy budeme moci vyšetřit a získat informaci o tom, zda je daný jedinec nositelem vlohy pro lysivost nebo není. Neznamená to, že by nositelé měli být automaticky vyřazováni z chovu. To bude záležet na tom, jak moc je vlastně lysivost v naší populaci rozšířená. S touto informací ale v budoucnu budou moci poradci chovu pracovat a například zamezit spojení dvou nositelů vlohy pro lysivost.

Jsme ale na začátku této dlouhé cesty. Svým dnešním přístupem k této nabízené šanci účastnit se projektu můžeme velmi pomoci budoucí populaci našich fousků. Představuje to ochotu věnovat cca 10 ml krve našich psů a trochu času při focení a vyplňování dotazníků. Po dohodě na posledním zasedání výboru KCHČF uspořádáme příští odběry vzorků v rámci spádových schůzí Jihomoravské a Středočeské pobočky. Prosím o vaši přístupnost a účast i s Vašimi jedinci, kteří trpí nebo trpěli lysivostí. Bude to velký dar, který můžete fouskům a našemu boji s lysivostí věnovat.

V roce 2016 přeji všem hodně radosti s Vašimi ČF, zdraví, štěstí a spokojenosti.

231

 

Login

Přihlášení do členské zóny