logo text

český fousek

Ověření loveckých vlastností – 8. 10. 2023 – Severomoravská pobočka                                                          

Pavel Hermann - zást. hl. poradce chovu ČF    

Jméno feny

Hledání

Vystav.

Povaha

Hodnocení

Heda z Kusalova chovu

4

4

4

Prospěla – splněny chovné podmínky

Brita Pravlovský háj

4

4

4

Prospěla

Bára z Múčné doliny

4

4

4

Prospěla

Bela z Ostravice

4

4

4

Prospěla – splněny chovné podmínky

Dina z Orlického panství

3

4

4

Prospěla

Vendy z Přerovska

3

4

4

Prospěla

Bea z Ustína

3

0

4

Neprospěla

Inna Bohemská perla

3

0

4

Neprospěla

Cora z Valašské stodoly

2

-

4

Neprospěla

 

Jméno psa

Hledání

Vystav.

Povaha

Hodnocení

Tornádo z Přerovska

3

4

4

Prospěl

     Ověření loveckých vlastností v letošním roce v Severomoravské pobočce proběhlo dne 8. 10. 2023. Přihlášeno bylo 10 českých fousků,  z toho 1 pes a 9 fen, na zkoušky se dostavilo všech 10 jedinců. Společný hon proběhl na podrostlém strništi. Všech 10 psů bylo vypuštěno najednou, takže padlo dostatek ran pro prověření povah psů. Během společného honu jsme přišli na velké množství zajíců. Na individuálním hledání bylo psům vypuštěna bažantí zvěř, a dvěma jedincům se podařilo najít a také vystavit i zvěř divokou. Nejlepší práci nám předvedla fena Heda z Kusalova chovu, vedena Ing. Janem Švancarem. Dvě feny úspěšným absolvováním OLV splnily chovné podmínky. Tři feny bohužel neuspěly, ale mohou si zkoušku ještě jednou zopakovat.

       Závěrem bych snad jen konstatoval, že výkony psů byly spíš průměrné, a bohužel se na nich velmi odrážel problém s  poslušností. Letošní OLV posuzovali rozhodčí p. Sikora, p. Nehyba L., p. Zehnal  a p. Hermann, za což jim tímto děkuji. Všem vůdcům přeji hodně úspěchů do další práce.

      ČF zdar! 

Login

Přihlášení do členské zóny