logo text

český fousek

Západočeská pobočka Klubu chovatelů českého fouska pořádala klubové OLV. Další jsou plánované na podzim.
Již potřetí se rozhodla západočeská pobočka uskutečnit Klubové ověření loveckých vlastností.
I tentokrát jarní termín nadšeně uvítalo 8 vůdců – a to nejenom ze západočeské pobočky, přivítali jsme tak i předsedu jihočeské pobočky Břetislava Uchytila, ale i také další přátele lovecké kynologie, kteří to za námi z Moravy měli pořádný kus cesty. Ověření loveckých vlastností se konalo 21. dubna 2023 v propůjčené honitbě Mysliveckého spolku Obora Chlumčany.
Sraz byl naplánovaný na 16 hodinu v areálu spolku. Po přejímce psů následoval nástup, který zahájil oblastní poradce chovu Jiří Štich, představil sbor rozhodčích ve složení Jan Bína, Jan Šlouf, Jan Bezděk a Petr Matuška.
Poté přítomné seznámil s organizací, popřál vůdcům a jejich svěřencům dobrý vítr a předal slovo předsedkyni západočeské pobočky paní Ing. Janě Horové, která také v krátkosti přivítala přítomné vůdce a koronu.
Po rozlosování a rozdělení do skupin se vůdci a rozhodčí rozjeli do honitby plnit požadované disciplíny. Terén a vítr byl velice příznivý a podrost vyhovující, po návratu z honitby a zpracování výsledků následovalo vyhodnocení a slavnostní ukončení doprovázeno borlicí Břetislava Uchytila.
Výsledky všechny přítomné potěšily - všech 8 zúčastněných prospělo, a tak vůdci se mohou dále věnovat svým svěřencům pro dosažení vyšších zkoušek a podmínek pro chov.
Tímto bychom chtěli poděkovat bažantnici Hluboká za dodání bažantí zvěře, sponzorům za sponzorské dary pro vůdce a Mysliveckému spolku obora Chlumčany za propůjčení honitby. Těšíme se na další ověření loveckých vlastností, které bude západočeská pobočka pořádat opět na podzim - a to 22. září 2023 v Měcholupech u Klatov.
Českému fousku zdar!
Petr Matuška
Jméno psa/feny : Ellie Perdix Bohemia Vržena: 20.2.2020 Otec: Lesan od Pitné vody
Vůdce: David Bláha Matka : Anggie z Nezabylické hájenky
Vystavování : 4 Hledání : 3 Povaha: 4   Závěr: Prospěl
Jméno psa/feny : Dacar Od Pálavských vršků Vržen: 6.6.2021 Otec: At Vlasmima
Vůdce: Adam Machala Matka : Braca od Pálavských vršků
Vystavování : 4 Hledání: 4 Povaha: 4   Závěr: Prospěl
Jméno psa/feny : Duna Od Pálavských vršků Vržena: 6.6.2021 Otec: At Vlasmima
Vůdce: Jan Švančar Matka : Braca od Pálavských vršků
Vystavování : 4 Hledání: 3 Povaha : 4   Závěr: Prospěl
Jméno psa/feny : Draxa Z Neřádova stavení Vržena: 3.5.2021 Otec: Dix z Pískové zahrady
Vůdce: Silvie Neradilová Matka : Bonny z Kyjovic
Vystavování : 4 Hledání: 4 povaha: 4   Závěr: Prospěl
Jméno psa/feny : Brix Z Nezabylické hájenky Vržena: 12.2.2020 Otec: Kazan z Přerovska
Vůdce: Břetislav Uchytil Matka : Adele z Nezabylické hájenky
Vystavování : 4 Hledání: 4 Povaha : 4   Závěr: Prospěl
Jméno psa/feny : Eddie Z Kochánova Vržen: 15.6.2021 Otec: Umerto z Hložku
Vůdce: Antonín Dragoun Matka : Bena z Kochánova
Vystavování : 4 Hledání: 4 Povaha: 4   Závěr: Prospěl
Jméno psa/feny : Bonny Z Nového údolí Vržena : 25.2.2021 Otec: Art von den Knetzbergen
Vůdce: Kateřina Kosinová Matka : Hora z Malého Boubína
Vystavování : 4 Hledání: 4 Povaha: 4   Závěr: Prospěl
Jméno psa/feny : Greta Eso Vržena : 6.2.2020 Otec: Hero z Březové stráně
Vůdce: Stanislav Homola Matka : Bony Eso
Vystavování : 3 Hledání: 4 Povaha: 4   Závěr: Prospěl
         
Vrchní rozhodčí: Jiří Štich      
Rozhodčí: Jan Bína, Jan Bezděk, Jan Šlouf, Petr Matuška    

Login

Přihlášení do členské zóny