logo text

český fousek

Ověření loveckých vlastností českých fousků ve Středočeské pobočce

Středočeská pobočka letošní OLV uspořádala dne 15. 10.  v honitbě MS Luštěnice. Akce se zúčastnilo celkem 8 psů a fen, které posoudila trojice rozhodčích ve složení Ing. Jaroslav Havlát, Mgr. Jaroslav Rataj a Pavel Horák. Společný hon proběhl v porostu ozimé řepky a individuální hledání v cukrové řepě. Řepné pole bylo bohatě zazvěřeno zaječí zvěří a navíc zde byla vypuštěna bažantí zvěř. Každý účastník tak měl několik možností práce na zvěři a vystavení.

Oproti předchozím ročníkům letos žádný z jedinců nevykazoval bázlivost a tak všichni zúčastnění byli z povahy hodnoceni známkou 4.  Rozhodčí s potěšením konstatovali, že rovněž lovecký temperament a chuť do práce byl u všech startujících na vysoké úrovni. U jednoho bohužel na takové, že mu to znemožnilo úspěšné absolvování OLV, když byl z vystavení hodnocen známkou 0.

Jako nejlepší práce byl hodnocen výkon Cézara z Libického jezera s vůdkyní Ivou Lejskovou.

Závěrem nezbývá než poděkovat MS Luštěnice za propůjčení honitby a přípravu občerstvení a p. Václavu Mudrochovi za organizaci akce

P. Horák, výcvikář Stř. pobočky

Jméno psa/feny

Vůdce

Hodnocení

Povaha

Hledání

Vystavování

Brixa ze Zabraného

Martin Pertlík

4

4

3

Cézar z Libického jezera

Iva Lejsková

4

4

4

Zeus z Hložku

Marcel Kubeš

4

4

3

Bella z Rutvasu

Petr Hrabánek

4

3

4

Ferron Perdix Bohemia

Jaroslav Malý

4

3

4

Gábi z Úlibického Páleníka

Bohuslav Denk

4

3

4

Aura z Bauerova dvora

Lucie Bauerová

4

3

4

Iran ze Smilovic

Václav Roudnický

4

3

0

Pár momentek >>

Login

Přihlášení do členské zóny