logo text

český fousek

Jak založit chovatelskou stanici    

Základní informace naleznete na stránkách Českomoravské kynologické unie.  Měli by jste v prvním kroku rozhodout, zda chcete někdy chovat, stát se chovateli.

Pokud ano, tak se rozhodnout jak se Vaše chovatelská stanice bude jmenovat. Pokud si vyberete, vymyslíte jmého Vaší chovatelské stanice, je potřeba ho řádně zaregistrovat u Českomoravské kynologické unie. Bude se jednat o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice. Jmen si můžete zadat až 6, na první místo si dejte to Vámi preferované. neznamená to však, že musíte vyplňovat všech 6 názvů, ale doporučuji alespoň tři, poněvadž nemusí hned ten první vyjít.

     Názvy již registrovaných chovatelských stanic naleznete také na stránkách ČMKU, zde si můžete v prvotní fázi hledání vhodného názvu ověřit, zda už Váš název chovatelské stanice nenexistuje, není registrován.

    Citace ze stránek ČMKU:

        Ze stránky Formuláře si stáhněte a vytiskněte formulář. Čitelně vyplněný formulář s navrhovanými názvy zašlete na adresu ČMKU (najdete ji v hlavičce těchto stránek). Přijetí elektronického dokumentu dosud není možné.

 
Přiznání mezinárodně chráněného názvu se vyřizuje nejprve na ČMKU - porovnání s rejstříkem spravovaným ČMKU a potom na FCI. Počítejte s dobou vyřízení minimálně 3 měsíce.
 
Majitelem mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice může být pouze jedna právně způsobilá osoba s trvalým bydlištěm v ČR, tedy ne manželé nebo dítě do 18 let. Název není vázán na určité plemeno psa, proto jej volte s ohledem na možnou změnu chovaného plemene v budoucnosti. Podrobnosti viz příslušná směrnice ČMKU.
 
Certifikát je zasílán na dobírku, ceny jsou uvedené v ceníku. Osobní převzetí je možné po předchozí telefonické dohodě v úřední dny.

 

 

 

Login

Přihlášení do členské zóny