logo text

český fousek

Postup při hlášení vrhu

zdroj P ČMKJ Vladimíra Tichá

1)  Doporučení ke krytí nechte podepsat majitelem krycího psa a podepište je i Vy. Kopii krycího listu pošlete poradci chovu. Nebo mu krytí oznamte e-mailem

2)  Po vrhu štěňat do 3 nejpozději 4 týdnů pošlete na plemennou knihu (Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4)

 • – přihlášku k zápisu štěňat, v které vyplníte vše mimo čísel zápisu a kódu čipů. Pokud byste v době vrhu ještě neměli potvrzen název chovatelské stanice, napište do příslušné rubriky „zažádáno „

 • - na přihlášce vrhu k zápisu nezapomeňte vyplnit e-mail. Plemenná kniha Vám na něj pošle čísla zápisu

 • - v případě prvního vrhu originál PP fenky. (Pokud již fena byla uchovněna před prvním vrhem, zašle se kopie PP feny. )

 • - doporučení ke krytí

 • - v případě prvního vrhu kopii dokladu o tom, že máte registrovanou chovatelskou stanici (pokud jej již v té době budete mít). Jedná-li se o zápis vrhu na CHS od jiného plemene, kopii certifikátu rovněž přiložte.

  3)           vrh nahlaste majiteli psa a poradci chovu, který vystavil krycí list (stačí e-mailem)

  4)            plemenná kniha Vám vrátí přihlášku k zápisu štěňat doplněnou o čísla zápisu.

  5)           čipovat můžete štěňata až po té, co máte od plemenné knihy čísla zápisu a to nejdříve v 4 týdnech věku. Po očipování štěňat vlepí veterinář  k příslušnému zápisovému číslu vždy číslo kódu čipu. Veterinářem potvrzenou přihlášku k zápisu štěňat vrátíte plemenné knize a ta začne vystavovat PP štěňatům. Pokud byste v době hlášení prvního vrhu k zápisu ještě neměli registrovaný název CHS nic se neděje, pouze se vystavení PP zdrží do doby, než bude tato informace k dispozici.

  6) Klub chovatelů teriérů nedělá, pokud není podezření na nedodržení předpisů, kontroly vrhů.

Přeji mnoho úspěchů
                                            Vladimíra Tichá

Login

Přihlášení do členské zóny