logo text

český fousek

Základní chovné podmínky pro psy a feny

Chovné podmínky se řídí Zápisním řádem, který naleznete v dokumentech klubu schváleným vedením klubu.

Zde jsou uvedeny ve zkrácené formě podmínky pro zařazení psů a fen do chovu (je jedno, v jakém pořadí jsou podmínky splněny):

  • Společné pro psa i fenu:  exteriér: známka výborná, nebo velmi dobrá, ocenění musí být z klubové výstavy
  • Výběr komisí KCHČF do chovu na výstavě určené výborem KCHČF,  k výběru je potřebný posudek z klubové výstavy jedince  ve  věku minimálně starší 12 měsíců.
  • OLV - úspěšné ověření loveckých vloh - provedeno nejpozději v kalendářním  roce ve kterém jedinec dosáhne 36 měsíců věku.  OLV nemusí absolvovat jedinec, který nejdéle
    v roce, kdy dovrší věku do 36. měsíců při absolvování MDrK, MFH, přičemž v soutěži musí uspět alespoň ve III. ceně nebo MJD ve II. ceně, splnění chovných limitů hledání (systém, rychlost,vytrvalost), vystavování, klid po výstřelu minimálně známka 3  a lze jej zařadit do chovu. OLV nemusí absolvovat také psi, kteří uspěli na MRK nebo MKP nejpozději v roce, ve kterém dovršili 36 měsíců, pokud neobdrželi limitní známku 2 z hledání, vystavování, postupování a chování po výstřelu.

K tomu musí splňovat následující:

Fena:                  výkon:    PZ minimálně II. cena.

Pes:                    výkon:    VZ minimálně II. cena (nebo některý z memoriálů MJD min. IIc, MDrK, MFH, MRK, MKP I.c až IIIc.)

 

Další podrobnosti o chovu naleznete ve výše zmíněném  Zápisním řádu.

 

Login

Přihlášení do členské zóny