logo text

český fousek

Dokumenty klubu chovatelů českých fousků z.s.

Stanovy KCHČF            >>pdf icon

Organizační řád KCHČF            >>pdf icon

Kárný řád KCHČF          >>pdf icon     

 

Zápisní řád - KCHČF

(včetně příloh - Metodika KCHČF pro výběr jedinců do chovu výběrovou komisí KCHČF a Sazebník poplatků za chovatelský servis KCHČF, Stanovení stupňů lysivosti pro posuzování olysání českých fousků  >>pdf icon

Přihláška do Klubu chovatelů českých fousků      pdf-icon

Login

Přihlášení do členské zóny