logo text

český fousek

Příloha č. 2 ZŘ KCHČF

Sazebník poplatků za chovatelský servis KCHČF

VÝBĚR DO CHOVU

Výběr jedince do chovu na základě přihlášky

odeslané do stanoveného termínu:                      600 Kč (sleva pro členy KCHČF ve výši 100 %)


Výběr do chovu na základě přihlášky

odeslané po stanoveném termínu:                      800,- Kč              člen KCHČF 200 Kč (sleva 75 %)

 

OVĚŘENÍ LOVECKÝCH VLOH
Ověření loveckých vloh jednoho jedince na základě

 přihlášky odeslané do stanoveného termínu:    800 Kč (sleva pro členy KCHČF ve výši 50 %)

 
Ověření loveckých vloh jednoho jedince na základě

přihlášky odeslané po stanoveném termínu:      800 Kč

 

KRYCÍ LIST
Vystavení Krycího listu pro řádné krytí:          1000 Kč (sleva pro členy KCHČF ve výši 100 %)

                                                                         
Vystavení Krycího listu pro náhradní krytí:     100 Kč (sleva pro členy KCHČF ve výši 100 %)

 

UCHOVNĚNÍ JEDINCE
Uchovnění jedince (psa i feny)

 a vedení jedince v příslušném seznamu:            1000 Kč (sleva pro členy KCHČF ve výši 100 %)

KONTROLA

Zdravotní kontrola chovného jedince v kalendářním

roce v rámci spádové schůze:                   600 Kč (sleva pro členy KCHČF ve výši 100 %)


Zdravotní kontrola chovného jedince

v kalendářním roce mimo spádovou

schůzi ve stanoveném termínu:                 600 Kč + cestovní náhrada (sleva pro členy KCHČF ve výši 100 % ze stanoveného poplatku – cestovní náhrada se hradí osobě, která provádí kontrolu)

Kontrola osrstění feny v době vrhu:         600 Kč + cestovní náhrada (sleva pro členy KCHČF ve výši 100 % ze stanoveného poplatku a cestovní náhrady).

                                                                                                                              Schváleno na jednání výboru dne 14. června 2023.

Login

Přihlášení do členské zóny