sp logo 2024 diak pruh

Additional information for visitors / informations suppůémentaires pour les visiteurs étranger

    >>  pdf icon         >>  doc icon

Světový pohár ČF 2024- hledáme překladatele/lky >> více informací

Světový pohár ČF 2024- hledáme sponzory >> více informací

Světový pohár českých fousků 2024PŘIHLÁŠKA – Application

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA
Klub chovatelů českých fousků, z.s.

Světový pohár ČF- ČF World Cup

Místo / Place Bohuňovice    datum / date 14.-15. 9. 2024

Pole označená hvězdičkou nutno vyplnit / Fields marked with an asterisk must be filled in

Nahrajte PP jedince ve formátu JPG včetně přílohy, pokud je (Maximální velikost jednoho souboru 500kB) / Upload the Pedigree in JPG format including the attachment, if any (Maximum size of one file 500kB)
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
nahrajte líc PP
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
nahrajte rub PP
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
nahrajte líc přílohy PP
Přetáhněte soubory sem nebo Vyberte v počítači
nahrajte rub přílohy PP

PROHLÁŠENÍ /DECLARATION:

Prohlašuji, že je mi znám zkušební řád ČMMJ a propozice na kynologickou akci, a že se oběma dokumentům podrobuji. Přihlášeného psa předvedu buď sám, anebo ho dám předvést zplnomocněným zástupcem. Ručím za škody, které by můj pes – fena učinil osobám nebo na věcech. Přijetí přihlášky je podmíněno současným zaplacením předepsaného poplatku.

I declare that I am familiar with the test Regulations ČMMJ and propositions of test and that I both documents submit. I will handle personally registered dog or I will give dog to showcase authorized representative. I guarantee for damages dane by my male ​​- female ​​to other persons or things. Acceptance of the application is subject to current payment of the prescribed fee.

TELEFONNÍ A E-MAILOVÝ KONTAKT:

TRIČKO / T-shirt:

Přihláška je zaslána / The application is sent:       Ing. Silvie Neradilová, PhD,   Kladeruby 2, 756 43 Kelč, Czech Republic   
e-mail: international@cesky-fousek.cz

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ / CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA:

Login

Přihlášení do členské zóny