logo text

český fousek

            Rizikom v chovateľstve je výskyt dedičných chorôb a dedičných defektov. Niektoré choroby sa vyskytujú zriedka iné častejšie. Rozšírené u psov sú v poslednej dobe najmä tieto genetické patologické stavy: dysplazia bedrových kĺbov, progresívna retinálna atrofia sietnice, alopécia, u niektorých plemien

šeroslepota alebo dedičná hluchota. V databáze OMIA, vytvorenej profesorom Frank Nicholasom z University of Sydney v Austrálii, je zapísaných 547 genetických chorôb vyskytujúcich sa u Canis familiaris. V súčasnosti poznáme viac ako 500 dedičných chorôb u psov, ktoré sa vyskytujú aj u človeka, ale len pri približne 50-tich je známa príčina mutácie DNA.

      Alopécia /lysivost/

Alopéciou sa označuje nedostatočné zarastanie pokožky srsťou po celom tele (atrichia), alebo len na niektorých miestach (hypotrichia localis).   ....

celý článek ke stažení >> Molekulovo - genetická analýza plemena Český Fúzač

Login

Přihlášení do členské zóny