logo text

český fousek

Ověření loveckých vloh Západočeské pobočky KCHČF

 26. dubna 2024 již tradičně pořádal Klub chovatelů českých fousků – Západočeská pobočka, jarní ověření loveckých vloh v honitbě Mysliveckého spolku Obora Chlumčany,

nedaleko Plzně. Přihlášeno bylo 7 psů a na slavnostní nástup se dostavilo pouze 6 psů. Po krátkém přivítání předsedkyní Západočeské pobočky paní Ing. Janou Horovou promluvil oblastní poradce chovu pan Petr Matuška o organizaci OLV a představil sbor rozhodčích ve složení pan Jan Šlouf, pan Josef Hudacký a pan Jan Bezděk. Při slavnostním nástupu byly předány i vůdcovské odznaky panu Josefu Hudackému, místopředsedovi naší pobočky. Za úspěšně odvedené fousky obdržel stříbrný a bronzový odznak. Slavnostní zahájení dokreslovalo myslivecké halali v podání trubačky paní Moniky Hudacké. Poté se vůdci s rozhodčími a početnou koronou vydali do honitby plnit požadované disciplíny. Z 6 psů OLV úspěšně dokončilo 5 psů a tím splnili jednu z podmínek chovnosti. Jedna fenka bohužel neuspěla při disciplíně hledání. Poděkování patří Mysliveckému spolku Obora Chlumčany za propůjčení honitby, trubačce Monice Hudacké za krásný hudební doprovod celé akce a v neposlední řadě paní Zuzce Dvořákové za krásná ručně vyrobená startovní čísla.

Za Západočeskou pobočku KCHČF Petr Matuška

Pobočka Místo Datum
Západočeská Chlumčany 26.04.2024
Rozhodčí
Matuška, Šlouf, Hudacký, Bezděk
Jméno psa/feny ČLP/CF/ Povaha Hledání Vystavování Hodnocení Splněny všechny podmínky chovnosti
Vůdce Datum narození
Falco z Městečka na dlani 65783 4 4 4 Prospěl/a Ne
Petr Břichnáč 06.10.2022
Conny Ja-He 65169 4 4  4 Prospěl/a Ne
Hugo Moc 17.03.2021
Asta Sv. Huberta 65736 4 4 4 Prospěl/a Ne
Zdeněk Jobánek 18.05.2022
Cara z Brdské Rezervace 65205 3 2 0 Neprospěl/a Ne
Jan Skočil 12.04.2021
Aga Sv. Huberta 65732 3 3 4 Prospěl/a Ne
Milan Kříž 18.05.2022
Bora od Losinského potoka 65414 4 4 4 Prospěl/a Ne
Petra Nekolová 19.08.2021

 


Login

Přihlášení do členské zóny