logo text

český fousek

Ověření vrozených loveckých vloh psů a fen ČF je podmínkou pro zařazení do chovu. 

 Přihlášky (na formát A5) 2x vytištěné a vyplněné posílejte včetně kopie průkazu původu psa na adresy oblastního poradce chovu pobočky, kam se hlásíte na OLV, kteří Vám v případě nejasností vysvětlí vše potřebné. Doručení přihlášky je potřebné nejpozději 7dní před konáním OLV. Urychlí se tím agenda při vlastním OLV. Kontakty jsou uvedeny v tabulce nebo v rubrice kontakty .   

Přihláška je ke stažení >> pdf-icon     Přihlášku vytiskněte  na formát A5 a vyplňte.

Upozorňujeme na změnu sazby za OLV na 800Kč, sleva pro členy při zaslání do termínu 50%.

Ověření loveckých vloh českých fousků v roce 2024
         
Pobočka: Datum: Čas: Místo konání: Přihlášky:
Středočeská 13.10.2024 9:00 Martinice ing. Jaroslav Havlát /tel: 602 417 520
Východočeská 13.10.2024 8:00   bažantnice Bříšťany, sraz Obecní hospoda Bříšťany p. Milan Fekiač /tel: 728 868 699 
Jihočeská:  20.10.2024 9:00   Benešovský Mlýn /bažantnice Radany/ ing. Václav Sobolík / tel:602 488 671
Západočeská  26.4.2024   16:00    myslivna Chlumčany  

p. Petr Matuška / tel:603903037 

13.9.2024  10:00 Nevid, pohostinství
Severočeská  28.10.2024 10:00 KD Trávčice   Ing. Jiří Kalivoda /tel: 603 350 168
Jihomoravslká 12.10.2024 9:00 Dostihový areál Dvorska  p. Emil Vysloužil /tel: 603 702 278
Severomoravská   29.9.2024 10:00 Velké Albrechtice, sraz Hospůdka U Ivoše, Bravantice 125  p. Pavel Hermann /tel: 603 737 362

 

Login

Přihlášení do členské zóny