logo text

český fousek

Seznam vyřazených fen 2015

Počet vyřazených fen v jednotlivých pobočkách do 31. 3. 2015

                       Pavel Hermann, zást. hl. poradce chovu                  

Středočeská

lysivost 2.st. a více                  1 fena - Bora z Mutických vršků

odmítl kontrolu                        1 fena - Elis z Heřmanické stráně

na žádost majitele          3 feny

úhyn                              1 fena

prodána                         1 fena

Severomoravská

lysivost 2.st. a více                  1 fena - Borka z Křenovských luk

nedostavila se                         1 fena - Beky z Dělnické samoty

na žádost majitele          1 fena

úhyn                              1 fena

Severočeská

-          vše v pořádku

Východočeská      

nedostavila se                         1 fena - Alma z Petrušovského lesa

na žádost majitele                   2 feny

prodána                         1 fena

Jihočeská

nedostavila se                         4 feny  -  Uga z Mutických vršků

                                               - Frony Strkov

                                               - Fanny  Komárovských blat

                                               - Alka z Cmolova pole (fena prodána, nový majitel není členem KCHCF)

Západočeská

-          vše v pořádku

Jihomoravská

lysivost 2.st. a více                  4 feny - Holiday ze Šimárníku

-          Edita z Vlčetínských rybníček

-          Poly z Bělečských strání

-          Fatty z Břevnicka

nedostavila se                         4 feny - Dona z Bučovického sadu

-          Aida od Ohře

-          Bára z Mandátu

-          Dora z Jetenovických polí

na žádost majitele          1 fena

 

Pro lysivost 2 a více vyřazeno celkem za celou ČR 6 fen!!! (+1?)

- pokud se tyto feny vyskytují v chovných kartách psů a fen, je nutné, aby si u nich jednotliví poradci chovu zaznačili do těchto karet L/L.

     Bohužel také v letošním roce se našlo 11 majitelů chovných fen, kteří nepředvedli své chovné feny ke kontrole stavu osrstění v kritickém období a znovu tak zavdali důvod ostatním členům k pochybnostem. Tyto feny jsou automaticky vyřazeny ze seznamu chovných fen, a již nikdy nemohou být využity v reprodukci. Tito majitelé by si měli uvědomit, že svým přístupem k danému problému ztěžují práci okresním důvěrníkům a celé chovatelské radě.  Svým negativistickým postojem pouze komplikují snahu chovatelské rady a výboru klubu,  potažmo všech členů KCHČF,  vypořádat se s lysivostí.

   

      Naopak si velice vážím odpovědného přístupu všech majitelů chovných fen, kteří se zúčastnili ve stanoveném období těchto kontrol, a děkuji také všem okresním důvěrníkům a funkcionářům  klubu, kteří se na kontrolách podíleli a odvedli dobrou práci.

V seznamu pro rok 2015 máme celkem 173 chovných fen.

Login

Přihlášení do členské zóny