5.ročník Memoriálu Jaromíra Dostála

a trocha historie.

dostal2Již tomu bylo v září 5 roků co nás navždy opustil ing. Jaromír Dostál Drsc. Jaromír byl mezinárodně uznávaný genetik, vynikající kynolog a dostal1srdcem i duší fouskař.

Publikoval v odborných časopisech a mimo jiné napsal dvě knihy o chovu a genetice psů. Byl předsedou Českomoravské kynologické unie a v době jeho předsednictví se stala po rozpadu Československa Česká republika řádným členem FCI. Jaromír byl dlouhých 25 let hlavním poradcem chovu Klubu chovatelů Českého fouska a pak předsedou klubu. Napsal dvě knihy o chovu, výcviku a genetice Českého fouska.

Memoriálu Jaromíra Dostála předcházely všestranné zkoušky ohařů se zadáním titulu CACT a res.CACT, které pořádala Středočeská pobočka klubu chovatelů Českého fouska ve spolupráci s některým Okresním mysliveckým spolkem. První ročník těchto zkoušek se konal na okrese Mělník. Zde se zúčastnil syn Jaromíra ing.Pavel Dostál jako vůdce a Jaromír zde doprovázel delegaci přátel Českého fouska z Kanady. Druhý ročník pořádala Středočeská pobočka klubu ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Benešov. Díky řediteli Karlu Palečkovi a členům kynologické komise okresu Benešov měly tyto zkoušky výbornou úroveň. Těchto zkoušek se Jaromír již nemohl zúčastnit, neboť měsíc před zkouškami zemřel. Jeho památka byla uctěna minutou ticha a byl zde vznesen návrh, aby byly tyto zkoušky konány jako Memoriál Jaromíra Dostála. Tohoto návrhu se ujal Jaroslav Rataj, projednal ho ve výboru klubu v kynologické komisi ČMMJ a první ročník Memoriálu Jaromíra Dostála pořádala Středočeská pobočka klubu ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Kutná Hora. Zahájení tohoto memoriálu se zúčastnila rodina Jaromíra a předala zvláštní cenu pro vítěze. Vítězem se stal český fousek Brok z Lovčických tarasů s 498 body a titulem CACT, vedený ing. Jaroslavem Novotným. Druhý ročník memoriálu byl na okrese Praha Východ. Konal se v okolí Velkých Popovic. Memoriál vyhrál český fousek Brok z Podřípské stráně s 492 body a rovněž s titulem CACT, vedený Miroslavem Vackem. Tento pes vyhrál v příštím roce Memoriál Karla Podhajského. Třetí ročník se konal na okrese Benešov. Ředitelem byl opět Karel Paleček,což byla záruka zdárného průběhu memoriálu. Střediskem byl krásný zámek Jemniště. VÍtězem se stala fena českého fouska Faty z Lovčických tarasů s 498 body, vedená opět ing. Jaroslavem Novotným. Tato fena vyhrála Memoriál Karla Podhajského letos. Čtvrtý ročník memoriálu byl na okrese Mladá Boleslav. Vítězem byla fena českého fouska Polly z Hložku s 492 body a titulem CACT, vedená Jiřím Černým.

A nyní již k pátému Memoriálu Jaromíra Dostála. Pořádal se na okrese Mělník. Střediskem memoriálu byl Liběchov, bydliště rodiny Jaromíra.Lesní discipliny byly umístěny v honitbě Ješovice. Byly vzorně připraveny pod vedením Antonína Melichara myslivci, kteří jsou členy

Honitby Ješovice pana Homolky. Polní práce a voda byly v honitbě mysliveckého sdružení Dřísy-Ovčáry. Vedoucím velkého pole byl Josef Demjan, vedoucím malého pole Josef Holec a vedoucím vodních disciplin byl František Viktorin, vnuk Jaromíra Dostála.

Ředitelem memoriálu byl JUDr Václav Vízner. V jeho režii byl memoriál zahálen na nádvoří zámku Liběchov. Účastníky přivítal místostarosta města Liběchov pan Jan Rodr, vědeckou a kynologickou činnost Jaromíra Dostála ve svém projevu vzpomenul pan RNDr. Vratislav Horák CSc, z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR,Liběchov. Při zahájení pořadatelé předali květiny paní Libuši Koberové, kolegini Jaromíra Dostála, která mu pomáhala se všemi jeho kynologickými publikacemi a byla jeho spolupracovnicí při jeho vědecké činnosti. Dále byly předány květiny paní Miloslavě Novotné ze Švýcarska za její zásluhy na propagaci Českého fouska v Evropě a mnoholeté přítelkyni celé rodiny Dostálových. Krásná kytice také byla předána manželce Jaromíra, paní Ludmile Dostálové.Memoriálu se také zúčastnili zástupci Klubu chovatelů Českého fouska z Německa a Kanady.

Po zahájení se rozjeli účastníci memoriálu na pracoviště podle vylosování. Zajímavá byla losovací čísla a označení rozhodčích – píšťalky vyrobené ze shozů a trofejí srnců, které ulovil Jaromír Dostál. Každý vedoucí psa a rozhodčí si tak odvezl kousek z Jaromírových loveckých úspěchů.

V podvečer prvního dne se sešli účastníci memoriálu na hřbitově u hrobu Jaromíra Dostála a vrchní rozhodčí Václav Mudroch položil na hrob Jaromíra věnec.

Sbor rozhodčích delegovala Českomoravská kynologická jednota ve složení: velké pole –Charvát, Mužák, Semerád, malé pole – otec a syn Kubátovi, voda – Rataj, Baroch,

v lese: barvy - Kalivoda, Uchytil, Žižka, drobné – Braťka, Srba, vlečky – Slavík, Matějka. Ukončení a vyhodnocení memoriálu bylo v restauraci Beseda v Liběchově. Dík patří organizátorům v čele s ing. Pavlem Dostálem, synem Jaromíra a ing. Pavlem Horákem,celé rodině Jaromíra a sponzorům. Bylo zajištěno občerstvení na všech pracovištích a po ukončení prací po oba dny vydatné večeře.

V sobotu večer k družné zábavě hrála příjemná hudba.

Zpracování výsledků memoriálu bylo počítačem pod vedením ing. Pavla Hermanna.

A nyní již k výsledkům. Nastoupilo 18 ohařů, 8 českých fousků, 4 němečtí krátkosrstí ohaři,

3 maďarští krátkosrstí ohaři, 1 německý drátosrstý ohař, 1 německý dlouhosrstý ohař a 1 italský ohař. Memoriál ukončilo 12 ohařů, 5 v I.ceně, 4 v II. ceně a 3 v III. ceně.

Vítězem se stala fena českého fouska Polly z Hložku s 492 body a titulem CACT vedená Jiřím Černým. U této feny byla vyhodnocena nejlepší práce v lese a na vodě. Na druhém místě byl český fousek Agar z Cerhýnské višňovky s 480 body a titulem res CACT vedený Kateřinou Sirotkovou. Na 3. místě fena německého krátkosrstého ohaře Assira od Jizerského splavu s 379 body a titulem CACT vedená ing. Andreou Marešovou.. 4. byl italský ohař You Can Touch the Shadow of My Host s 471 body a titulem CACT vedený ing. Ludmilou Dvořáčkovou.. Nejlepší práci na poli dostala fena českého fouska Adora z Wejherowskiej Bukoviny vedená MVDr Věrou Moravskou. Ze zahraničí se zúčastnila fena německého drátosrstého ohaře Eiksfreja vedená panem Jansenem Bend Clemenem. Umístila se v III ceně s 421 body. Za vůdce poděkoval organizátorům za vzornou organizaci a rozhodčím za spravedlivé posuzování vůdce vítězné feny Jiří Černý. Účastníci memoriálu se pak rozjeli do svých domovů s pocity příjemně stráveného víkendu.

Na závěr zbývá ještě jednou poděkovat organizátorům za vzornou organizaci memoriálu a popřát 6. memoriálu Jaromíra Dostála takový úspěch, jako měl tento memoriál.

     Josef Braťka, účastník všech pěti memoriálů

Login

Přihlášení do členské zóny