logo text

pravy prace psi

Klubové zkoušky 2020

Akce zaštiťované Klubem chovatelů českých fousků v roce 2020 /informace budou doplňovány postupně/


KZV      OMS Mělník     18.4. 2020       CACT, res.CACT    ZRUŠENO S OHLEDEM NA VÝVOJ SITUACE A NAŘÍZENÍ VLÁDY

              pozvánka >>pdf icon   propozice >>pdf icon       vzor přihlášky >> doc icon


KPZ      OMS Opava      26.4.2020    přesun na 7.6.2020    CACT, res.CACT                  Propozice>> OMS OPAVA


 Pohár severočeské pobočky    POZOR změna termínu

OMS Chomutov     13-14.6.2020     20.6.-21.6. 2020 CACT, res.CACT ( PZ+VP)    Propozice >>pdf icon 


LZ      OMS Rokycany      27.6.2020        CACT, res.CACT                  Propozice>>pdf icon       Pozvánka >>pdf icon

Vzhledem k příznivě se vyvíjející situaci v České republice se z velkou pravděpodobností budou konat klubové lesní zkoušky. Proto západočeská pobočka chystá dva termíny nácviků pro přihlášené psy a to: 17.5. a 31.5. Podmínkou účasti je telefonická domluva s panem Petrem Matuškou (tel. číslo: 603 903 037), který má nácviky na starosti a vůdcům podá potřebné informace.


 Jihočeské derby      OMS Tábor            8.8.-9.8. 2020   ( PZ+VP)  CACT, res.CACT    Propozice včetně přihlášky  >>   pdf icon      >> doc icon


Memoriál Dr. Khuna      OMS Písek             11.9.-13.9. 2020 CACIT, res.CACIT,  CACT, res. CACT    

            uzávěrka přihlášek 15.8.2020      pozvánka >>pdf icon     propozice >>pdf icon 

            vzor přihlášky >> v docdoc icon  v pdf  >>pdf icon


Memoriál J. Dostála        OMS Praha - Západ        19.9-20.9. 2020  změna termínu na 26.-27.9. 2020 CACT, res.CACT    propozice >>pdf icon


 

Upozornění: Přihlášky na memoriál Dr. Kuhna  zasílejte na výcvikáře klubu pana Aleše Suchánka, pro ostatní zkoušky na jednotlivé OMS  

propozice k jednotlivým zkouškám a soutěžím budou přidány po zaslání pořadateli 

Login