logo text

český fousek

Přihláška k výberu do chovu

Zde je ke stažení přihláška do chovu ve formátu >> DOC a ve formátu >> PDF .

Přihlášku k výběru do chovu zašlete nejpozději 3 týdny před termínem výběru do chovu na  hlavního poradce chovu. Přihlášku je možné poslat oskenovanou emailem  nebo poštou.

 

 

Login

Přihlášení do členské zóny