logo text

HISTORIE ČESKÉHO FOUSKA V DATECH

 

Český fousek je jediným národním původním plemenem psů České republiky, kterého uznává mezinárodní kynologická organizace F.C.I.
Jeho doložitelné dějiny sahají do ranného středověku, kdy byl nepostradatelnou součástí šlechtických dvorů s právem lovu.

 

historicky kalendar cf 1348 1994 obr1

Historický kalendář  vydaný ČMKJ Klub chovatelů českých fousků v roce 1995 (ke stažení v pdf historický kalendář ČF)

1348 – Vilém Zajíc z Valdeku, vychovatel císaře římského a krále českého Karla IV., zaznamenává v listinách „ Věci jagermisterské „, že Karel IV. daroval markraběti braniborskému Ludvíkovi k bavení se honbou tři psy honné, canis bohemicus zvané. Tyto listiny jsou uloženy na královském hradě Karlštejn. Jde o nejstarší nalezený dokument o budoucím českém fousku. 

1520 – V klášteře ve Vyšším Brodě byl objeven obraz, zobrazující českého psa v typu 16. století. Vyobrazením se jedná o velice typického jedince, odpovídajícího budoucímu standardu.


1648 – Odstřelové listiny na zámku Hluboká nad Vltavou uvádějí, že slavného honu u příležitosti ukončení třicetileté války se zúčastnili psi čeští. Pes český byl velmi ceněn a uplatňoval se v celé Střední Evropě. Zvlášť významnou pozici si vydobyl mezi polským důstojnictvem, když do Království polského byl již od dob dynastie Jagellonců vyvážen.


1679 – Bohuslav Balbín vydává své dílo „ Miscellania Historica regni Bohemiae „, kde se v hlavě LXII „ Venatici Canes in Bohemia laudatiffimi „ mluví o proslulých loveckých psech českých. Pes český svým významem již přesahoval české hranice. Působil jak ve slovanských, tak i v germánských zemích. Vzhledem k jeho výjimečným schopnostem, bylo i pro některá jiná hrubosrstá plemena ohařů používáno pojmenování ´český pes ´ na jejichž vývoji se pes český nezanedbatelným způsobem podílel.


1882 – Josef Vilém Černý, berounský lesmistr, vydává knihu „ Myslivosť – příručná kniha „. Zde je uveden podrobný popis českého ohaře, který je prvním zveřejněným standardem budoucího českého fouska.


1884 – Josef Zenker, písecký lesmistr – jeden ze zakladatelů české lovecké kynologie, vyzývá členy České lesnické jednoty k zachování původního českého psa, který úpí pod habsburským jhem.


1888 – MUDr. Hanns Maria von Kadich, německý kynolog a cestovatel, vydává knihu „ Der stichelhaarige deutsche Vorstehhund „, která se v mnoha pasážích odvolává na českého psa, který byl masivně do Německa vyvážen a tam zapisován jako německý ostnosrstý ohař.


1896 – Prof. Ing. Ferdinand Sekyrka, písecký pedagog, zakládá první klub „ Spolek pro ohaře hrubosrsté – český fousek se sídlem v Písku. Pes český – český ohař získává své současné jméno ČESKÝ FOUSEK. Český pes však nesměl být v rakouských plemenných knihách zapisován. Vzhledem k tomu, že tento spolek nepřijal jako jednací řeč němčinu, byl z moci úřední brzy rozpuštěn. Stateční vlastenci však již pozvedli svůj hlas.


1903 – Pes Františka Hrubého, lékárníka z Prahy, se stává prvním světovým vítězem plemene, když na světové výstavě ve Vídni získává titul „ Champion „.

1912 – Prof. Ing. Ferdinand Sekyrka formálně obnovuje činnost Spolku pro ohaře hrubosrsté – český fousek se sídlem v Písku. Během I. světové války však činnost tohoto spolku ustrnula a český fousek téměř vyhynul. Chov plemene udrželo pouze několik chovatelů a mezi nimi především František Hostička, čestný předseda klubu a majitel chovatelské stanice Ohař.

1924 – Z popudu Karla Podhajského – jednoho ze zakladatelů moderní československé myslivosti, je založen současný klub pod názvem „ Spolek pro ohaře hrubosrsté – český fousek se sídlem v Praze. První předsedou se stává Ing. Jaroslav Kunovský, pražský vrchní lesní rada. Rozhodující osobností klubu se však stává František Houska, písecký vrchní finanční rada, který se k tomuto klubu připojil sice později, ale právě jemu patří největší zásluhy za záchranu českého fouska.

1931 – Je vydán první moderní standard Českého fouska, když doposud platil standard dle Josefa Viléma Černého. Pes Františka Houska Reček Diváky se stává prvním šampiónem plemene v éře regenerace plemene. Spolek pořádá první klubové zkoušky.

1940 – Umírá Prof. Ing. Ferdinand Sekyrka a Český fousek ztrácí svého otce – obroditele.

1944 – Od tohoto roku je Český fousek zapisován v Plemenné knize českých loveckých psů – Člp. Pro úspěšné vůdce byl zaveden Houskův vůdcovký odznak. Prvním držitelem tohoto odznaku se stává MVDr. Josef Kuhn. Pro význačné osobnosti bylo zřízeno čestné členství za zásluhy. Prvními čestnými členy se stali Max Šmelík – lesní správce a majitel chovatelské stanice Diváky a Prof. Jaroslav Svoboda – vedoucí redaktor Stráže Myslivosti.

1945 – Umírá František Houska a Český fousek ztrácí svého otce – záchrance. Byla zřízena chovatelská rada, jejímž prvním předsedou se stal Jozef Valenta, a byli ustanoveni krajští poradci chovu. Chov začal být přísně řízen a MVDr. Josef Kuhn započal se zakládáním inbredních linií.

1949 – Na počet Františka Housky je uspořádáván jeho memoriál. První ročník se uskutečnil v Písku. Poprvé byli Českému fousku uděleny na Celostátní výstavě v Praze oba šampionáty ( bez ohledu na plemeno ) pro psa i fenu. Standard Českého fouska je doplněn.

1952 – Argo z Dančiny s Josefem Bednářem se stávají první vítězi plemene na Memoriálu Karla Podhajského.

1957 – Československo se stává členem FCI. Český fousek je poprvé předveden jako plemeno členského státu FCI na Mezinárodní výstavě ve Vídni s obrovským úspěchem. V oficiálním prohlášení bylo uvedeno, že hnědáci budou FCI zařazeni mezi standardní barevné rázy.

1958 – Klub je přejmenován na současný název a byly zřízeny oblastní rady pro řízení chovu. Plemeno bylo uzavřeno přílivu cizí krve a MVDr. Josef Kuhn začal připravovat dokumentaci k uznání Českého fouska FCI.

1959 – Pro informaci členů klubu začal být vydáván zpravodaj. Zatím pouze cyklostylovaný avšak již pravidelný.

1962 – Z klubu odcházejí do samostatného klubu chovatelé ostatních plemen hrubosrstých ohařů, kteří byli až do tohoto roku organizováni společně s chovateli Českých fousků. Jsou zřízeny pobočky klubu.

1964 – FCI uznalo Českého fouska na základě dokumentace MVDr. Josefa Kuhna a za podpory Ing. Václava Růžičky, v letech 1964 až 1965 prezidenta FCI. V platnost vstupuje standard plemene FCI, přijatý 21. května 1963. V Písku je uspořádána první speciální výstava uznaného plemene za účasti 220 jedinců. Amar z Mézlova Sadu s Františkem Skopalem vítězí na Memoriálu Karla Podhajského s absolutním výsledkem – plným počtem bodů.

1965 – Na první světové výstavě v Československu byl také poprvé předveden Český fousek jako uznané národní plemeno v počtu 79 jedinců.

1966 – Je založena klubová kronika. Prvním kronikářem se stává Bohumil Semrád.

1971 – Klubový zpravodaj začíná vycházet tiskem. Český fousek se dostává na vedoucí místo mezi ohaři chovanými v Česku.

1972 – Tiskem jsou vydány Inbrední linie. Existuje evidence sedmi původních linií, založených na význačných jedincích ze čtyřicátých let po oživení krve šesti jedinci cizího plemene. Za výchozího jedince je považován Ador zv. Bojar z Bahňáku.

1977 – Vychází stěžejní dílo „ Monografie Českého fouska „ MVDr. Josefa Kuhna. Velmi rychle po vydání je rozebráno a dalšího vydání v reedici se dočká až v roce 2005.

1978 – Umírá MVDr. Josef Kuhn a Český fousek ztrácí svého otce – zakladatele. Vydání svého díla, které vyšlo po neuvěřitelných průtazích, se však dočkal – bohužel až tři měsíce před svou smrtí. Marko z Podřipských polí s Miroslavem Valinou se stávají prvními vítězi plemene na Memoriálu Richarda Knolla.

1984 – Na počet MVDr. Josefa Kuhna je uspořádávána jeho soutěž ( les a voda ). První ročník se uskutečnil v Putimi.

1992 – Soutěž MVDr. Josefa Kuhna je povýšena na memoriál, který se koná střídavě s Memoriálem Františka Housky. První ročník se uskutečnil v Mělníce.

1993 – Po rozpadu Československa je zaregistrován samostatný Klub chovatelů českých fousků jako občanské sdružení.

1994 – Poprvé se Česká republika zúčastnila Mistrovství světa ohařů. V národním družstvu byli mezi sedmi ohaři tři čeští fousci. Poprvé se také ohař z České republiky zúčastnil Evropského poháru pro kontinentální ohaře. Úspěšnou reprezentantkou byla Česká fouska Nora z Fešandy s Jiřím Bláhou.

2001 – Na počest Prof. Ing. Ferdinanda Sekyrky je uspořádána Klubová výstava s mezinárodní účastí ( Memoriál Prof. Ing. Ferdinanda Sekyrky ). První ročník byl uspořádán k 105. letům českých fousků.

2005 – Borek z Duškova dvora Ing. Jany Pitrové se stává prvním šampiónem šampiónů plemene České republiky mezi ohaři.

2006 – Cirk z Těšínovských buků s Františkem Janem Voslářem se stává prvním vítězem plemene na Velké ceně Jana Coldeweye a je vyhlášen nejúspěšnějším ohařem Nizozemí. Za zásluhy o české fousky je doživotně propůjčován Houskův vůdcovský odznak č. 1 pro aktuálně největší osobnost klubu. Prvním držitelem se stává Josef Čeliš, čestný člen výboru.

2007 – V časopise Myslivost vychází Rodové linie českých fousků. Existuje evidence deseti linií.

2009 –pes Dar z Huťské osady majitelky Dany Brzkovské získal v bodovacím systému na výstavách v České republice za r. 2009 ze všech plemen absolutní vítězství a titul TOP DOG 2009 ČR. Ve dnech 9.- 14.12.2009 byl vyslán Českomoravskou kynologickou unií reprezentovat ČR na Eukanuba World Challenge v USA. Dne 13.12.2009 jako jeden ze 41 nominovaných psů z celého světa se předvedl ve finále v Kongresovém centru v Los Angeles v Kalifornii, v USA. Je to v historii první český fousek , který se dostal do tak prestižní soutěže.

            KCHČF prostřednictvím Středočeské pobočky pořádá na Mělnicku historicky první všestranné klubové zkoušky s názvem Pohár Středočeské pobočky KCHČF, jejichž vítězem se stal český fousek Aran z Lovčických tarasů s vůdcem Jiřím Jirouškem. /tyto zkoušky se následně od roku 2011 konají jako memoriál Ing. Dostála/

-  Vítězem 53. Memoriálu Františka Housky se stal český fousek Vax z Těšínovských buků s vůdcem Jaroslavem Mašou.

-  nakladatelstvím Fortuna Libri v Praze je vydána kniha „Český fousek“ autora Ing. Jaromíra DOSTÁLA, DrSc., bohatě doplněná fotografiemi Drahomíry a Michala Matějákových a Bc. Daniely Ratajové.“

2010 – umírá další z významných kynologogů a nestorů českého fouska, dlouholetý hlavní poradce a následně předseda klubu Ing.Jaromír Dostál DrSc.

Český fousek Vax z Těšínovských buků s vůdcem Jaroslavem Mašou se umístili na 2. místě memoriálu Karla Podhajského.

2011 – 115 let od vzniku prvního klubu . Čeští fousci jsou opět na vzestupu. Pět psů a fen se nominovalo na memoriál R. Knolla a vítězkou memoriálu se stala fena českého fouska Alma z Lovčických tarasů s vůdcem Ing. J. Novotným.  Následně na memoriálu K. Podhajského se umístili čeští fousci na 4÷6 místě.

Na počest Ing. J. Dostála je uspořádán první ročník memoriálu s jeho jménem

Český fousek Dante z Těšínovských buků majitelky Ing.B. Sobolíkové a Ing.V. Sobolíka obsadil 2 místo v soutěži šampión šampiónů za rok 2011

2013 –  čeští fousci uspěli na memoriálu R. Knolla obsadili druhé místo Dar od Anabušského lesíka 490b. I.c. CACT. vůdce Němec Pavel a třetí místo Brok z Vobícek 484b. I.c. res CACT vůdce Zedněk Staněk.

            Následně uspěli i na memoriálu K. Podhajského. Vítězem se stal pes českého fouska Bor z Podřipské stráně 454b. I. CACT, vůdce Miroslav Vacek a na druhém místě se umístil pes Brok z Vobícek 451b. res CACT, vůdce Zdeněk Staněk 

2015-  fena českého fouska Faty z Lovčických tarasů s majitelem a vůdcem Ing. Jaroslavem Novotným vyhrála 77. memoriál K. Podhajského 496b. I.c. CACT

2016-  čeští fousci uspěli na vrcholných memoriálech. Fena českého fouska Nela z Drňovek se svým vůdcem  Milanem Blatským se umístila na 4. místě na memoriálu R. Knolla 467b. Ic.,  ocenění nejlepší les  a pracovní titul CACT a pro změnu pes Dyk z Oslavského údolí se svým vůdcem Jaroslavem Mašou se umístili na druhém místě memoriálu K. Podhajského  získali 473b. Ic. CACT

2017-  Na memoriálu R. Knolla uspěla fena Cita z Březové stráně na 4. místě 479b. Ic CACT. Ic. a následně vyhrála memoriál K. Podhajského  s vůdcem Josefem Hlaváčem, získala 482b, I. c. CACT

2018-  čeští fousci uspěli na obou vrcholných memoriálech. Na memoirálu R. Knolla  se umístil na 3. místě pes Baron Farní dvůr s vůdcem Ing. Jaroslavem Novotným, získali 487 b. I.c. CACT a pes Cid z Blatin s vůdkyní Zuzanou Dvořákovou, se umístil na 6 místě. Na memoriálu K. Podhajského se Cid z Blatin se svou vůdkyní Zuzanou Dvořákovou umístil na 4.místě s 469b. II cena (limitní známka 2 ochota na hluboké vodě) a získali ocenění nejlepší ohrádka. Pes Baron Farní dvůr ze zdravotních důvodů nenastoupil.

Byl uspořádán první Světový pohár českých fousků a také konference zahraničních klubů českého fouska z celého světa na Konopišti.

2019-  fena českého fouska Cira z Malé Hranické  se stala vítězkou memoriálu R. Knolla se svým vůdcem Ing. Martinem Suchánkem 493b. I.c. CACT ocenění nejlepší les.

2020-  fena českého fouska Ezra z Brdu se svým vůdcem Vítězslavem  Šestákem se umístila na 3.místě na memoirálu R. Knolla, získala 480b. I.c pracovní titul CACT. Na meoriálu K.Podhajského se pes Zart z Kyjovic se svým vůdcem Pavlem Hermanem umístil na 2. místě , získali 171b, I.c. ocenění nejlepší pole, pracovní titul CACT  

2021- dvojici, feně českého fouska Delia z Cecemínských vinic a vůdce Ing. Jaroslav Novotný, se podařilo zvítězit  čtyřikrát na vrcholných akcích klubu a ČMMJ. Nominační soutěž MRK (Písek) 1. místo, 277b I.c. 59. memoriál F. Housky (Svitavy) - 1 místo 491b, Ic. CACT, ocenění nejlepší les , memoirál R. Knolla (Chomutov) 1 místo, I.c. 493b ocenění za nejlepší pole, CACT a nakonec mem. K. Podhajského (Česká Lípa) 1 místo 484b. I.c, ocenění nejlepší pole

 

Login

Přihlášení do členské zóny