logo text

český fousek

Statistiky

Jarní svody 2016

Na jarních svodech po celé České republice bylo v roce 2016 předvedeno 187 mladých jedinců plemene český fousek. Tito jedinci byli ze 73 vrhů po 44 psech.

U 5 jedinců byla zaznamenána slabá kostra, střední u 129 jedinců a silná u 53 jedinců.

Neúplný chrup se vyskytl u 5 jedinců, dále byl předveden 1 jedinec s předkusem a 6 jedinců s podkusem.

Srst 2 jedinců byla označena jako podprůměrná, 7 jedinců jako nadprůměrná, 3 jedinců dokonce jako nestandartní a to jejich zbarvení.

Povaha 2 jedinců byla označena za plachou, žádného za agresivní.

Výška 17 jedinců byla nižší, než je požadovaný standard a u dalších 24 jedinců tomu bylo stejně, jen byli na jarních svodech ve věku nižším než 11 měsíců. Naopak 9 jedinců standard přerostlo.

                Na jarních svodech v loňském roce bylo 6 jedinců se světlým okem a 54 jedinců mělo oko světlehnědé, dravčí oko se nevyskytlo u žádného předvedeného jedince.

                U 6 českých fousků byly znaky označeny za nevýrazné, u 1 za chybějící.

Na jarních svodech se objevilo 7 českých fousků s kryptochysmem.

U 1 z mladých jedinců byl zaznamenán výskyt lysivosti.

Statistiky po jednotlivých spojení ke stažení >>pdf-icon

Celkové hodnocení prací ČF za rok 2016

Výcvikář KCHČF Aleš Suchánek

Kompletní výsledky ČF za rok 2016:

V roce 2016 bylo v ČR předvedeno  ČF na

-    ZV celkem 129        z toho v I.c. 104           II.c. 7               III.c. 11 neobstálo 7

  • PZ celkem  97        z toho v I.c. 62             II.c. 18             III.c.  9 neobstálo 8
  • VP celkem 39         z toho v I.c.  23             II.c. 11             III.c.  3 neobstálo 2
  • LZ celkem 29         z toho v I.c.  19            II.c.  4              III.c.  0 neobstálo 6
  • VZ celkem 27 z toho v I.c.   9             II.c.  9              III.c.  0 neobstálo 9

Nominační soutěže na MRK se zúčastnilo celkem 6 českých fousků a uspělo:

   v I.c. 3          ve II.c. 0         ve III.c. 1         neuspělo 2

MRK se zúčastnilo celkem 3 čeští fousci s výsledkem:

   v I.c. 1          ve II.c. 0          ve III.c. 2         neuspělo 0

MKP se zúčastnilo celkem 3 čeští fousci s výsledkem:

   v I.c. 1          ve II.c. 0          ve III.c. 2         neuspělo 0

Tato statistika je úplná. Zpracovány jsou i ty výsledky českých fousků, které byl doručeny po uzávěrce Klubového zpravodaje 1/2017.

Všem chovatelům a vůdcům českých fousků přeji co možná nejvíce úspěchů v probíhající kynologické sezóně.

Kynologii a ČF zdar!

 

Zkoušky vloh:                                ke stažení >> pdf-icon

Podzimní zkoušky:                         ke stažení >>  pdf-icon

Speciální zkoušky z vodní práce:  ke stažení >>  pdf-icon

Lesní zkoušky:                               ke ztažení >>   pdf-icon

Všestranné zkoušky:                     ke stažení>>    pdf-icon

Jarní svody 2016

Na jarních svodech po celé České republice bylo v roce 2016 předvedeno 187 mladých jedinců plemene český fousek. Tito jedinci byli ze 73 vrhů po 44 psech.

U 5 jedinců byla zaznamenána slabá kostra, střední u 129 jedinců a silná u 53 jedinců.

Neúplný chrup se vyskytl u 5 jedinců, dále byl předveden 1 jedinec s předkusem a 6 jedinců s podkusem.

Srst 2 jedinců byla označena jako podprůměrná, 7 jedinců jako nadprůměrná, 3 jedinců dokonce jako nestandartní a to jejich zbarvení.

Povaha 2 jedinců byla označena za plachou, žádného za agresivní.

Výška 17 jedinců byla nižší, než je požadovaný standard a u dalších 24 jedinců tomu bylo stejně, jen byli na jarních svodech ve věku nižším než 11 měsíců. Naopak 9 jedinců standard přerostlo.

               Na jarních svodech v loňském roce bylo 6 jedinců se světlým okem a 54 jedinců mělo oko světlehnědé, dravčí oko se nevyskytlo u žádného předvedeného jedince.

               U 6 českých fousků byly znaky označeny za nevýrazné, u 1 za chybějící.

Na jarních svodech se objevilo 7 českých fousků s kryptochysmem.

U 1 z mladých jedinců byl zaznamenán výskyt lysivosti.

Statistiky po jednotlivých spojení ke stažení >>pdf-icon

Na jarních svodech po celé České republice bylo v roce 2015 předvedeno 161 mladých jedinců plemene český fousek. Tito jedinci byli ze 65 vrhů po 45 psech.

Číst dál …

Strana 2 z 4

Login