Ověření vloh - Severočeská pobočka KCHČF

V sobotu 28.10.2023 pořádala Severočeská pobočka na tradičním místě v litoměřických Trávčicích ověření loveckých vloh.

Přivítání a představení jednotlivých jedinců se ujal poradce chovu Severočeské pobočky pan Ing. Jiří Kalivoda, od představení předků v rodokmenech, přes budoucí přínos pro plemenitbu ČF, až do aktuálního stavu splnění chovných podmínek. Následně byli vůdci seznámeni s organizací zkoušek a požadavky jednotlivých disciplín, jež musí jedinci pro splnění OLV absolvovat.

Přihlášeno bylo 8 jedinců, 4 psi a 4 feny, jež byli rozděleni do dvou skupin. Posouzení fen se ujali Ing. Jiří Kalivoda s Rudolfem Pražákem, skupinu psů hodnotili Petr Brziak a Ing. Michaela Chudá. Práce obou skupin probíhala v okolních druhově rozmanitých porostech polabské honitby se zastoupením divoké drobné zvěře.  Na  společném honu všichni předvedení jedinci projevili pevné nervy a potřebnou povahu, při hledání měli všichni pak příležitost na divoké zvěři ukázat svou práci s nosem a lovecké vlohy. Díky zazvěřené honitbě měli někteří účastníci i několik možností pro vystavení, ať už zajíců, bažantů, koroptví nebo srnčí zvěře, a předvedené práce většiny psů byly „chuťové“ a temperamentní.

Celkově uspělo všech 8 jedinců, ohodnocení nejlepší předvedené práce si vysloužil pes Brit ze Sulevic.

Jméno psa

ČLP

Pohlaví

Povaha

Hledání

Vystavování

Hodnocení

Splnění chovnosti

Aida z Rutvasu

64795

Fena

4

4

4

Prospěla

Ano

Cita Ja-He

65168

Fena

4

4

3

Prospěla

Ano

Perla Krupá

65290

Fena

4

4

4

Prospěla

Ne

Bonni ze Sulevic

65389

Fena

4

3

4

Prospěla

Ano

Brit ze Sulevic

65386

Pes

4

4

4

Prospěl

Ano

Hard Od Olší

65513

Pes

4

4

4

Prospěl

Ne

Aron Skřivánčí vrch

65616

Pes

4

3

4

Prospěl

Ne

Honza z Jasněnčina popluží

65826

Pes

4

4

4

Prospěl

Ne

Za organizaci zkoušek a propůjčení honitby patří poděkování příteli Rudolfu Pražákovi a za >>  fotodokumentaci << Kateřině Duchkové - 

Ing. Michaela Chudá, výcvikář SČ pobočky KCHČF.