logo text

český fousek

Ověření loveckých vlastností – 28. 9. 2022 – Severomoravská pobočka 

Pavel Hermann - zást. hl. poradce chovu ČF    

Jméno psa

Hledání

Vystav.

Povaha

Hodnocení

Daros Gothywen

4

4

4

Uspěl

Alan ze Sulevic

4

3

4

Uspěl

Jméno feny

Hledání

Vystav.

Povaha

Hodnocení

Dixi z Neřádova stavení

3

4

4

Uspěla

Ria z Přerovska

3

3

4

Uspěla - splněny chovné podmínky

Dina od Vrbického rybnika

3

4

4

Uspěla

       Dne 28. 9. 2022 proběhlo Ověření loveckých vlastností v Severomoravské pobočce.  Sraz jsme měli v hospůdce U Ivoše v Bravanticích, a po vyřízení všech formalit jsme se přesunuli do Velkých Albrechtic, kde zkouška proběhla.
       Přihlásilo se 6 českých fousků,  z toho 2 psi a 4 feny. Jeden vůdce den před OLV fenu odvolal ze zdravotních důvodů, takže nastoupilo 5 jedinců. Společný hon proběhl na strništi v dostatečně vysokém podrostu výdrolu řepky. V poli bylo i poměrně velké množství divoké zvěře (několik bažantů, srnčí zvěř a zajíci), ale vystavení při společném honu se podařilo jen jednomu psovi, a to na zajícovi. Ostatním byla pak na individuálním hledání vypuštěna připravená zvěř. Všech 5 jedinců uspělo. Nejlepší práci nám předvedl pes Daros Gothywen  veden p. Lukášem Havlíkem. Jedna fena úspěšným absolvováním OLV splnila poslední podmínku pro uchovnění, ostatní mají před sebou ještě zkoušky či výstavy, ale věřím, že všichni své jedince dovedou až do zdárného konce a uchovní je.
       Závěrem bych snad jen konstatoval, že nás všechny překvapilo že v letošním roce o tuto zkoušku projevilo zájem opravdu málo vůdců, o koroně snad ani nemluvím. Třeba se to v příštích letech o něco zlepší. Chtěl bych poděkovat rozhodčím za posuzování, posuzovali Libor Nehyba a Ing. Stanislav Hejník, a vůdcům gratuluji k úspěšnému vykonání zkoušky a přeji všem hodně chovatelských úspěchů.

       ČF zdar! 

Pár momentek >>

Login

Přihlášení do členské zóny