logo text

český fousek

Ověření vrozených loveckých vloh psů a fen ČF je podmínkou pro zařazení do chovu. 

 Přihlášky (na formát A5) 2x vytištěné a vyplněné posílejte včetně kopie průkazu původu psa na adresy oblastního poradce chovu pobočky, kam se hlásíte na OLV, kteří Vám v případě nejasností vysvětlí vše potřebné. Doručení přihlášky je potřebné nejpozději 7dní před konáním OLV. Urychlí se tím agenda při vlastním OLV. Kontakty jsou uvedeny v tabulce nebo v rubrice kontakty .   

Přihláška je ke stažení >> pdf-icon     Přihlášku vytiskněte  na formát A5 a vyplňte.

Ověření loveckých vloh českých fousků 2021
         
Pobočka: Datum: Čas: Místo   konání: Přihlášky:
Středočeská 09.10.2021 9:00 Ledce, restaurace u Sedláka ing. Jaroslav Havlát     /tel: 602 417 520
Východočeská 17.10.2021 8:00 bažantnice   Bříšťany, sraz Obecní hospoda Bříšťany  p. Milan  Fekiač           /tel:   728 868 699
Jihočeská 28.10.2021 9:00 penzion Benešovský mlýn (Radany u Protivína) ing. Jaroslav Havlát      /tel:   602 417 520
Západočeská 17.09.2021 15:00 Měcholupy u Klatov p. Jiří Štich                   /tel:   723 757 486
Severočeská 28.10.2021 9:00 České Kopisty u Terezína,  restaurace na hřišti Ing. Jiří Kalivoda          /tel:  603 350 168
Jihomoravská 09.10.2021 8:30 Šitbořice, myslivecká chata p. Emil  Vysloužil   ml.  /tel:  603 702 278
Severomoravská 28.09.2021 9:00

Přerov-Henčlov, Občerstvení V Zahrádkách,  Ludvík Kratochvíl

GPS 49.4406383N, 17.3888778E.

p. Pavel Hermann        /tel:  603 737 362

Login

Přihlášení do členské zóny