logo text

český fousek

Ověření loveckých vlastností – 28. 9. 2021 – Severomoravská pobočka 

Pavel Hermann - zást. hl. poradce chovu ČF    

 

Jméno psa

Hledání

Vystav.

Povaha

Hodnocení

Rodrigo z Přerovska

3

4

4

Uspěl                               

 

Jméno feny

Hledání

Vystav.

Povaha

Hodnocení

Era z malé Hranické

4

4

4

Uspěla

Ida z Březové stráně

4

4

4

Uspěla

Rita z Přerovska

4

4

4

Uspěla

Ina z Březové stráně

3

4

4

Uspěla

Heda z Lívy

4

3

4

Uspěla

Atina z Habrové studánky

3

3

4

Uspěla

Bára Ja-He

3

3

4

Uspěla – splněny podmínky chovnosti

Brie z Nezabylické hájenky

3

3

4

Uspěla – splněny podmínky chovnosti

Ajda od Týnavy

2

-

4

Neuspěla

 

     Tradiční svatováclavský termín, kdy probíhají  OLV na Sm pobočce nás přivítal zamračenou oblohou, která se během dopoledne vyjasnila, a nakonec jsme strávili krásný podzimní den s našimi českými fousky a přáteli. Tentokrát jsme OLV uspořádali v Henčlově u Přerova.

     Přihlásilo se 10 jedinců,  z toho 1 pes a 9 fen. Dostavili se všichni.  Potěšilo mne, že tolik vůdců projevilo zájem o to, aby jejich jedinci splnili další z podmínek pro uchovnění. Nemohu si ale odpustit poznamenat, že ještě 14 dní před pořádáním OLV jsem neměl jedinou přihlášku a netušil jsem, zda vůbec proběhnou. To, že se někteří vůdci hlásili na poslední chvíli, komplikuje samozřejmě přípravu zkoušek, kdy se musí přichystat zvěř, a taky domluvit dostatek rozhodčích. Apeluji tedy na vůdce v dalších letech, aby nenechávali přihlášení na poslední chvílí.
     V porostu vojtěšky jsme se všemi psy najednou začali společným honem , kde při tolika výstřelech bylo jasně vidět, že žádný pes nemá problém s povahou a všichni s radostí pracovali. Někteří měli štěstí a přišli na divokou zvěř, ostatní museli prokázat vystavení na zvěři vypuštěné.
     Zkoušky úspěšně absolvovalo 9 psů, jedna fenka neuspěla.. Nejlepší práci nám předvedla fena Era z Malé Hranické vedena Janem Bijou. Dvě feny úspěšným absolvování OLV splnily poslední podmínku pro uchovnění, takže jim nic nebrání v zařazení do chovu.
      Posuzovali rozhodčí P. Hermann, A. Suchánek, L. Nehyba a M. Suchánek.
     Závěrem bych chtěl poděkovat A. Suchánkovi za zajištění terénů, zvěře a zázemí s občerstvením pro nás všechny. Vůdcům přeji hodně dalších úspěchů při zkouškách, výstavách či chovu.
          ČF zdar! 

Login

Přihlášení do členské zóny