logo text

český fousek

Ověření vloh - Severočeská pobočka KCHČF

Ověření vrozených loveckých vloh nových nadějí chovu se v Severočeské pobočce konalo na sváteční čtvrtek 28.10. v Českých Kopistech u Terezína.

Po přivítání předsedou Severočeské pobočky panem Petrem Brziakem a důkladném představení jednotlivých psů poradcem chovu Severočeské pobočky panem Ing. Jiřím Kalivodou, včetně zevrubného popisu předků, ale i budoucího přínosu pro posílení jednotlivých chovných linií, následoval popis požadavků, jež musí psi pro zdárné absolvování OLV splnit.

Přihlášeno bylo 9 jedinců, 5 fen a 4 psi, jež byli rozděleni do dvou skupin. Feny posuzovali pan Ing. Josef Braťka a Petr Brziak, ověření psů se ujali pánové Rudolf Pražák s Pavlem Kaclem, pod jejichž vedením se obě skupiny vydaly do perfektně zazvěřené polabské honitby.  Na  společném honu byla důkladně prověřena povaha zúčastněných psů, při hledání byla radost předvedené výkony sledovat a na divoké zvěři měli všichni přihlášení příležitost ukázat svou práci s nosem.

Celkově uspělo 8 jedinců, nejlepší práci mezi psy předvedl Bradley z Valovských březinek a u fen Era z Podřipské stráně.

Jméno psa

Číslo zápisu

Pohlaví

Povaha

Hledání

Vystavování

Hodnocení

Splnění chovnosti

Bradley z Valovských březinek

64226

Pes

4

4

4

Prospěl

Ne

Era z Podřipské stráně

64159

Fena

4

4

4

Prospěla

Ano

Britta z Nezabylické hájenky

64700

Fena

4

4

4

Prospěla

Ano

Xenon z Hložku

64688

Pes

4

4

4

Prospěl

Ne

Bad z Hájenky Jedlová

64539

Pes

4

4

4

Prospěl

Ne

Baxina z Hájenky Jedlová

64545

Fena

4

4

3

Prospěla

Ne

Boženka Bohoušův dvůr

64431

Fena

4

4

3

Prospěla

Ne

Car z Rohacka

64009

Pes

4

4

3

Prospěl

Ne

Embra z Tiské hájenky

64084

Fena

0

-

-

Neprospěla

-

Za organizaci zkoušek, včetně zajištění trubačského doprovodu, a propůjčení honitby patří poděkování panu Rudolfovi Pražákovi a členům místního mysliveckého spolku.

Ing. Michaela Chudá

 

Login

Přihlášení do členské zóny