logo text

český fousek

Zpracoval poradce chovu pan Herman Pavel 

Seznam chovných fen je aktualizován oblastními poradci chovu vždy k 31. 1. daného roku, z čehož vyplývá povinnost každoroční kontroly stavu osrstění všech fen v kritickém období do 31. 3!! V případě neprovedení kontroly osrstění bude fena vyřazena z chovu.

Pro rok 2014 je v chovu zařazeno 179 fen.

 

Středočeská pobočka
Poř.              Jméno Narozena     Linie         Otec feny
číslo   ČLP      v %         Matka feny
1 Nella z Hložku 58412 I. Brok z Dubňanských kostelisk
    2006 37,5 Tera z Podleska
2 Daga z Duškova dvora 58448 III. Bon z Chladné stráně
    2006 62,5 Alka z Duškova dvora
3 Gala od Pitné vody 58072 VII. Ajax z Malé Volavky
    2006 50 Elsa od Pitné vody
4 Una z Fešandy 58491 jiné Aran od Lejnarů
    2006   Ela z Rostěnic
5 Cilka z Podsrpenských lesů 58743 IV. Cyrd od Bošické skály
    2007 37,5 Oma od Volyňského soutoku
6 Bona z Kešahu 58861 I. Aron z Podholovky
    2007 37,5 Tora z Fešandy
7 Bystra z Kešahu 58862 I. Aron z Podholovky
    2007 37,5 Tora z Fešandy
8 Asta z Lovčických tarasů 58895 VII. Kor z Hložku
    2007 37,5 Una z Kablaně
9 Alma z Lovčických tarasů 58894 VII. Kor z Hložku
    2007 37,5 Una z Kablaně
10 Elis z Heřmanické stráně 58773 I. Max z Hložku
    2007 75 Nyka od Krále z Brusnice
11 Fera od Tyrše 59022 V. Aran z Novoveského lesa
    2007 25 Besy z Jabkenické obory
12 Ajka z Vobícek 59094 IX. Char z Drňovek
    2007 37,5 Afra od Strouhavce
13 Dera Krupá 58797 IV. Aris od Prosné aleje
    2007 62,5 Alma od Anabušského lesíka
14 Cilka od Anabušského lesíka 58644 IV.       62,5 Aris od Prosné aleje
    2007   Bety z Řečických babek
15 Ajka od Třemošné 58999 III. Car ze Zvíkovské bašty
    2007 37,5 Borka z Bobnické roviny
16 Bora z Oslavského údolí 59170 I. Fron z Křepických vrchů
    2008 87,5 Carin Termanec
17 Arna z Pištínských Blat 59164 V. Don z Ventova dvora
    2008 37,5 Dita Hrabické remízky
18 Brita od Týnecké vrby 59483 I. Andy od Úvalské věže
    2008 50 Kena z Hložku
19 Asta z Pištinských blat 59162 V. Don z Ventova dvora
    2008 25 Dita Hrabické remízky
20 Ara z Blatin 59330 jiné Argo od Brašnického rybníka
    2008   Catty od Valovské homole
21 Ebina od Bošické skály 59518 IV. Bon z Chladné stráně
    2008 37,5 Darka od Bošické skály
22 Besy od Panského rybníka 59586 IX. Jasan z Hložku
    2008 50 Cora Orplid Osečná
23 Erna Krupá 59308 III. Ajax z Malé Volavky
    2008 62,5 Alma od Anabušského lesíka
24 Aby z Honsova sadu 59609 X. Cid od Tří stromů
    2008 25 Corina ze Zátoně
25 Dagi z Včelínského lesa 59980 VII. Car z Přestavlckého revíru
    2009 37,5 Cira z Včelínského lesa
26 Alfa z Lubiechowa 59977 V. Aran z Novoveského lesa
    2009 25 Una z Fešandy
27 Bety z Pištínských blat 60275 V. Aran z Novoveského lesa
    2009 50 Dita Hrabické remízky
29 Heda Krupá 60912 III. Dar ze Zátkovy zahrádky
    2010 50 Alma od Anabušského lesíka
30 Dita od Panského rybníka 60838 IX. Harry z Práchové
    2010 37,5 Cora Orplid Osečná
31 Gita ze Zvíkovské bašty 59380 I. Max z Hložku
      63% Arina od Strouhovce
32 Gája z Podhoránku 60670 II. Aran od Petrovského zámku
    2010 50% Charry z Malého Boubína
33 Arina z Městečka na dlani 60692 III. Don z Dočkalova dvora
    2010 50% Gitta z Pošné
34 Ambra z Městečka na dlani 60695 III. Don z Dočkalova dvora
    2010 50% Gitta z Pošné
35 Free ze Staropleských luk 60983 jiné Aran z Lovčických tarasů
    2010   Mira od Jemiluk
36 Bora z Mutických vršků 61003 III. Vax z Těšínovských buků
    2011 37,50% Saga z Mutických vršků
37 Hassy od Vavřineckého rybníka 61017 III. Dar z Huťské osady
    2011 75% Bora od Lejnarů
38 Běla z Koštické Žejdličky 61328 V Argo z Bohušovické tůně
    2011 37,50% Gess z Lipových dolin
39 Orka z Radějovicka 61153 I. Andy od Úvalské věže
      2011 50% Ara z Blatin
40 Quanta z Hložku 61107 IX. Ben z Debce
    2011 37,5 Nella z Hložku
41 Hessi od Vavřineckého rybníka 61019 III Dar z Huťské osady
    2011 75% Bora od Lejnarů
42 Dora z Křenovských luk 61185 II Chad z Malého Boubína
    2011 50% Mis z Hvízdalky
43 City Gala Bouček 61102 III Tis z Březové stráně
    2011 50%  
44 Chita Krupá 61634 III Ogar z Hložku
    2012 62,50% Alma od Anabušského lesíka
Jihočeská pobočka
Poř.              Jméno Narozena     Linie         Otec feny
číslo   ČLP      v %         Matka feny
1 Cita z Huťské osady 2006 III Aron z Myšáku
    58106   Dorka z Dubové hráze
2 Alma z Jedlové strouhy 2006 I,X Nero z Těšínovských buků
    58041   Ela ze Skorotínské hájovny
3 Greta ze Skorotínské hájovny 2006 I,VII,IX Oskar z Březové stráně
    58099   Chara od Bublavé jedle
4 Cherry z Malého boubína 2007 II,IX Geret z Miroslavského d.
    59075   Desi z Netolických rybníků
5 Uga z Mutických vršků 2007 I,III Dan z Pošné
    58761   Saga z Mutických vršků
6 Grácie u Klobásné 2007 I,X,II Mak z Hvízdalky
    58689   Maris z Těšínovských b.
7 Jery z Vilímova 2008 III Bon z Chladné stráně
    59245   Ara z Jenovických polí
8 Dora z Jílkova mlýna 2008 I,IX,III Car od Dubového dvora
    59146   Clea z Jílkova mlýna
9 Aggy z Křenovských luk 2008 X Ajax od Sekanců
    59576   Mis z Hvízdalky
10 Frony Strkov 2009 X Edda ze Skorotínské háj.
    60035   Erna z Koktáků
11 Irry z Malého boubína 2009 I, X, II Cid od Tří stomů
    59993   Heddy z Malého boubína
12 Cilka z Debce 2009 I, X Mak z Hvízdalky
    59858   Ajda z Debce
13 Biana z Pištínských blat 2009 V, X Aran z Novoveského lesa
    60272   Dita z Hrabicské remízky
14 Cecilka z Těšínovských buků 2010 I Gaston z Těšínovských buků
    60358   Arka z Jílkova mlýna
15 Jesi u Klobásné 2010 X,I Démon z Těšínovských buků
    60407   Elis u Klobásné
16 Fanny z Komárovských blat 2010 X,III Falk z Koblova
    60571   Cira z Duškova dvora
17 Elsa z Jílkova mlýna 2010 I, X Edda ze Skorotínské hájovny
    60654   Clea z Jílkova mlýna
18 Bessi z Planin 2010 VII, I Max z Hložku
    60439   Cherry z Malého boubína
19 Hegy z Podhoránku 2011 IX,II Mak z Hvízdalky
    61397   Cherry z Malého boubína
20 Hega z Podhoránku 2011 IX,II Mak z Hvízdalky
    61399   Cherry z Malého boubína
21 Alka z Cmolova pole 2011 I, X Falk z Koblova
    61320   Besi od Katovky
Západočeská pobočka
Poř. Jméno Narozena Linie Otec feny
číslo   ČLP v % Matka feny
1 Adina Rokycanská kotlina 13.11.2007 III Cyrd od Bošické skály
    590 83 50 Ora z Muticka
2 Bora z Oldřichovských luk 6.5.2008 IX-I Lesan z Hložky
    593 70 50-37,5 Hyna od Benatky
3 Sany z Jedličáku 3.10.2008 I Gaston z Těšínovských buků
    596 31 87,5 Miki z Jedličáku
4 Konnie z Loučanských vrchů 1.12.2009 I Demon z Těšínovských buků
    603 03 50 Gina z končických hájů
5 Aida ze Senického dvora 22.4.2010 V-X Aran z Novoveského lesa
    605 48 50-25 Astan z Pištínských blat
6 Aida z Kudrnova dvora 18.5.2010 X-I Fred u Klobásné
    606 79 37,5-25 Brita z Jedlové strouhy
7 Asta od Libohošťského rybníka 11.6.2010  VII/NDrO Terik z Kablaně
      37,5-12,5 Ajka z Vobícek
8 Mora z Aufrízu 18.6.2010 I Fred u Klobásné
    607 77 50 Zina Czech Mokřany
9 Dita z Putimi 17.5.2011        III Bon z Chladné stráně
    612 76 75 Cilka z Podsrpenských lesů
10 Bára Rokycanská kotlina 19.5.2011        III Bon z Chladné stráně
      612 84 87,5 Adina Rokycanská kotlina
Východočeská pobočka
Poř.              Jméno Narozena     Linie         Otec feny
číslo   ČLP      v %         Matka feny
1 Mira od Jemiluk 2006      III Ciro Hrabicské remízky
    58110 25% Ira od Jemiluk
2 Asta od Pramene Křetinky 2006       II Fox z Valašska
    58119 50% Kora ze Švábenic
3 Alka z Břevnicka 2006        IV Bojar z Truncova dvora
    58184 50% Tina z Nolkopu
4 Gitta z Pošné 2006        II Lesan z Hvízdalky
    58342 37.5% Dita z Pošné
5 Cilka z Chladné stráně 2006        X Lesan z Hložku
    58478 50% Bessi Termanec
6 Heny z Lusku Zdobnice 2007      III - 62,5 % Baron ze Staroples. Luk
    58582 IV - 37,5 % Fera z Lusku Zdobnice
7 Dina z Nolkopu 2007      IV Alan z Včelínského lesa
    58585 50% Ura z Nolkopu
8 Ula z Těšínovských buků 2007       II Mak z Hvízdalky
    58593 25% Arka z Jílkova mlýna
9 Nira od Jemiluk 2007       IX Jasan z Hložku
    58754 37,50% Ira od Jemiluk
10 Fela z Heřmanické stráně 2007       VII Ed od Pitné vody
    58994 25% Cita z Úlibic. Páleníka
11 Alma z Petrušovského lesa 2008      VII  Brok z Dubňan. Kostelisk
    59324 50% Ulma z Chlápčeny
12 Arka z Malého a Velkého Vrchu 2008       X Argo od Brašnic. Rybníka
    59419 25% Lucia z Těšínov. Buků
13 Polly z Langrova dvora 2008        X Dyk z Úlibic. Páleníka
    59664 25% Bára od pram.Křetinky
14 Diana ze Staropleských luk 2009       IV Aris z Prosné aleje
    59894 37,50% Mira od Jemiluk
15 Ajša z Řáholečku 2009        I Lesan z Hložku
    60096 37,50% Nyka od Krále z Brusnice
16 Cita ze Střezmé  2009       X Argo od Brašnic. Rybníka
    60123 37,50% Ajda ze Střezmé
17 Gama z Nolkopu 2009 IV Chán od Hlučálu
    59746 87,50% Ura z Nolkopu
18 Freda od Bošické skály 2009 IV Dar ze Zátkovy zahrádky
    60309 37,50% Darka od Bošické skály
19 Asta z Městečka na dlani 2010 III Don z Dočkalova dvora
    60693 50% Gitta z Pošné
20 Aida z Městečka na dlani 2010 III Don z Dočkalova dvora
    60694 50% Gitta z Pošné
21 Andy od Šibené hory 2010 I Avar ze Střezmé
    60801 37,50% Ula z Těšínovskách buků
22 Fela ze Staropleských luk 2010 Jiné Aran z Lovčických tarasů
    60982   Mira od Jemiluk
23 Dixi od Růvra 2010     III Fešák od Pitné vody
    60643 37,50% Aza z Malé Volavky
24 Žaneta od Krále z Brusnice 2010      I Nor od Jemiluk
    60851 62,50% Mája od Krále z Brusnice
25 Fatima ze Staropleských luk 2010 Jiné Aran z Lovčických tarasů
    60981   Mira od Jemiluk
26 Nessi z Aufrízu 2011 I Gaston z Těšín. Buků
    60997 50% Zina Czech Mokřany
27 Dixi z Křenovských luk 2011 II Chad z Malého Boubína
    61183 62,50% Mis z Hvízdalky
28 Maša z Koblova 2011 I Endy z Krásné Lhoty
    61043 87,50% Beta z Koblova
29 Dina Rybnov 2011 IX Jasan z Hložku
    61060 50% Besy z Debce
30 Cita z Pískové zahrady 2011 I Avar ze Střezmé
    61171 75,00% Nira od Jemiluk
31 Sylva z Langrova dvora 2011 I Dyk z Úlibického Páleníka
    61384 25,00% Bára od Pramene Křetinky
32 Rita z Bělečských strání 2011 VII Alan z Včelínského lesa
    61387 37.5% Vera z Kablaně
33 Dora z Pískové zahrady 2011 I Ugas z Těšínovských buků
    61533 37,50% Nira od Jemiluk
Severomoravská pobočka
Poř.              Jméno Narozena     Linie         Otec feny
číslo   ČLP      v %         Matka feny
1 Akki z Tršických lesů 13.3.2006       I. Dan z Tiské hájenky
    58065 87,5 Ajda od Kostílků
2 Gera z Koblova 17.3.2007       I. Car ze Šimárníku
    58675 50 Dina Akcezal
3 Pam z Kyjovic 12.5.2007       II. Cvik od Bošické skály
    58855 25 Era z Rostěnic
4 Beky z Dělnické samoty 13.5.2007       II. Geret z Mirosl. dvora
    58887 37,5 Asta z Lesní
5 Asta od Zábořského dubu 24.5.2007       II./IX. Emír z Dubové hráze
    58879 37,5 Nora od Volyňsk. soutoku
6 Ari ze Štramberčíku 31.5.2007       I./X. Dan z Tiské hájenky
    58927 37,5 Tena z Kusalova chovu
7 Rita z Kyjovic 1.1.2008       VII./II. Ogar z Březové stráně
    59120         25/25 Era z Rostěnic
8 Cilka z Podřebčem 14.3.2008      VII. Alan z Včelínského lesa
    59334 37,5 Linda z Bělečských strání
9 Jola z Kobeřic 11.5.2008      VII. Nero z Dřevnického pram.
    59456 37,5 Heda z Kobeřic
10 Jáša z Kobeřic 11.5.2008      VII. Nero z Dřevnického pram.
    59453 37,5 Heda z Kobeřic
11 Gábi z Přerovska 25.9.2008      VII. Car z Přestavlck. revíru
    59596 25 Dona Šimonův dvůr
12 Gita z Přerovska 25.9.2008      VII. Car z Přestavlck. revíru
    59598 25 Dona Šimonův dvůr
13 Borka z Křenovských luk 15.2.2009       II. Argo od Petrovsk. zámku
    59799 50 Mis z Hvízdalky
14 Kora z Koblova 15.3.2009     X./I. Max z Hložku
    59882    37,5/25 Bety z Koblova
15 Lucka z Kobeřic 2.4.2009       II. Argo z Lesní
    59917 37,5 Liva z Dolního dvora
16 Celie de Jean Baptiste 18.4.2009       II. Adar z Žaboklik
    59959 37,5 Flóra u Klobásné
17 Hexa z Přerovska 1.6.2009      VII. Alan z Včelínského lesa
    60042 25 Dona Šimonův dvůr
18 Erna od Olší 3.1.2010       II. Car z Bučovického sadu
    60334 25 Bessi z Dělnické samoty
19 Bára z Blatin 15.2.2010     X./VII. Max z Hložku
    60437      25/37,5 Catty od Valovské homole
20 Tara z Kyjovic 16.6.2010      VII. Car z Přestavlc. revíru
    60766 50 Rita z Kyjovic
21 Arka z Kamenného kopce 22.6.2010       II. Geret z Miroslavského dv.
    60826 37,5 Pam z Kyjovic
22 Ajla od Žalkovických polí 14.10.2010      I./VII. Hardy z Koblova
    60938    37,5/12,5 Fany z Přerovska
23 Arra z Neřádova stavení 15.5.2010      VII. Terik z Kablaně
    60640   Chita z Kobeřic
24 Cedra z Těšínovských buků 20.1.2010       I. Gaston z Těšínovských buků
    60359   Arka z Jílkova mlýna
25 Besy z Ucháče 8.9.2010     VII. Aron z Ucháče
    60924   Cita z Podřebčem
26 Artemis Farní Dvůr 19.4.2011      II. Ricky z Kyjovic
    61190   Asta od Zábořského dubu
27 Monča z Koblova 8.2.2011       I. Endy z Krásné Lhoty
    61046   Bety z Koblova
28 Era z Kusalova chovu 24.5.2012       I. Vik z Mutických vršků
    61684   Axa z Kusalova chovu
Jihomoravská pobočka
Poř.              Jméno Narozena     Linie         Otec feny
číslo   ČLP      v %         Matka feny
1 Fany z Přerovska 28.12.2006 I       Oskar z Březové stráně
    58532   Dona Šimonův dvůr
2 Dona z Bučovického sadu 24.2.2007 Jiné Oskar z Březové stráně
    58573 KO Odra Klape z Brna
3 Cira z Podsrpenských lesů 14.4.2007  I      Cyrd od Bošické skály
    58740   Orma od Volyňského soutoku
4 Besi z Dělnické samoty 13.5.2007 II Geret z Miroslavského dvora
    58882   Asta z Lesní
5 Aida od Ohře 7.6.2007  I      Jasan z Hložku
    58974   Aida od tesaříků
6 Megy z Bělečských strání 30.11.2007 Jiné Brok z Dubňanských kostelisk
    59090 NDO Vera z Kablaně
7 Wendy z Těšínovských buků 7.3.2008 jiné Brok z Dubňanských kostelisk
    59212   Arka z Jílkova mlýna
8 Visi z Mutických vršků 2008 III Drak z Pošné
    59301   Saga z Mutických vršků
9 Holiday ze Šimárníku 19.4.2008 VII,I Car z Přestavlckého revíru
    59362   Dora z Nemečiek
10 Brita z Oldřichovských luk 6.5.2008 jiné Lesan z Hložku
    59371   Hyna od Benatky
11 Bárny z Václavova Dvora 1.1.2009 VII       Cir Termanec
    59699   Xara z lívy
12 Cedra z Nivy 24.5.2009 I Cir Termanec
    60049   Arma z Nivy
13 Cira z Nivy 24.5.2009 I Cir Termanec
    60052   Arma z Nivy
14 Sissi z Kyjovic 13.1.2009 II Mak z Hvízdalky
    59721 KO Era z Rostěnic
15 Iva z Křepických vrchů 18.1.2009 I Marco z Kyjovic
    59738 KO Gita z Křepických vrchů
16 Ellisa z Vlčetínských rybníček 17.2.2009  I,X Eros u klobásné
    59805   Bryta z Vlčet. rybníček
17 Edita z Vlčetínských rybníček 17.2.2009 I,X Eros u Klobásné
    59806   Bryta z Vlčet. rybníček
18 Bára z Mandátu 22.4.2009 I Cir Termanec
    59964 NDO Zora z Kablaně
19 Centa z Oslavského údolí 7.6.2009 III,I Brok z Dubňanských kostelisk
    60066   Carin Termanec
20 Poly z Bělečských strání 26.4.2010 VII Ar od Jemčinských dubů
    60585   Vera z Kablaně
21 Bora z Rohozné 18.6.2010 I,III, Car z Bučovického sadu
    60759   Tracy z Těšínovských b.
22 Vilka z Březové stráně 2.3.2010 VII,I Port z Březové stráně
    60463   Tina z Mutických vršků
23 Percy z Hložku 30.7.2010 X,I,III Cid od Tří stromů
    60861   Nella z Hložku
24 Fatty z Břevnicka 19.8.2010 III Hary z Pošné
    60895   Majka od Hlučáku
25 Fira z Citoňských luk 1.12.2010 II Mak z Hvízdalky
        Alma z koroptvárny
26 Zita z Březové stráně 23.4.2011 VII Bryk z Lovčických tarasů
    61198   Tina z Muticka
27 Dora z Jetenovických polí 27.4.2011 I Demon z Těšínovských buků
    61209   Ulma od Volyňského soutoku
28 Ute z Kyjovic 12.2.2011 VII Harry ze Šimárníku
    61053 KO Rita z Kyjovic
29 Cora z Agrorevíru 12.4.2011 III Brok z Dubňanských kostelisk
    61720   Fendy u Klobásné
30 Ela z Kablaně 25.7.2011 I,VII Terik z Kablaně
    61377   Dina z Heřmanické stráně
31 Cira z Ucháče 3.5.2011 IX,VII Adar z Hamráčku
        Cita z Podřebčem
32 Rouse z Hložku 13.4.2012   Oskar od Jemiluk
    61596   Nella z Hložku
33 Irra-G z Přerovska 11.6.2012 VII,I Gábi z Přerovska
    61697   Argo od Jemčinských dubů
Severočeská pobočka
Poř.              Jméno Narozena     Linie         Otec feny
číslo   ČLP v %         Matka feny
1 Gess z Lipových dolin 6.5.2006        II Lesan z Hvízdalky
    CF58278 50 Dona z Břesné
2 Endy z Ventova dvora 28.6.2006       III Cir Hrabické remízky
    CF58336/10 37,5 Darka z Ventova dvora
3 Erna  Z Ventova dvora 28.6.2006       III Cir Hrabické remízky
    CF58335/10 37,5 Darka z Ventova dvora
4 Besi z Debce 23.7.2006        IX Cid od Tří stromů
    CF58391/09 50 Asta Ajax Z Lucperku
5 Anka z Malého a Velkého vrchu 2.5.2008        I Argo z Brašnického rybníka
    59416/12 25 Lucia z Těšínovských buků
6 Cindy od Růvra 12.1.2009         VII Ed od Pitné vody
    59712/11 25 Aza z Malé Volavky
7 Barra Perdix Bohemia 4.10.2010   III Erik z Ventova dvora
    60341/12 50 Jessi z Práchové
8 Dorka od Růvra 20.5.2010      III Fešák od Pitné vody
    60645/12 50 Aza z Malé Volavky
9 Brita z Rohozné 18.6.2010        I Car z Bučovického sadu
    60760/12 50 Tracy z Těšínovských buků
10 Polly z Hložku 30.7.2010        I Cid od Tří stromů
    60842/14   Nella z Hložku

 

 

Login

Přihlášení do členské zóny