Pracovní standard českého fouska

  Charakteristika:

Český fousek je hrubosrstý ohař všestranného založení, díky své tělesné stavbě a typu osrstění je velmi vytrvalý, otužilý a odolný, vhodný k práci před výstřelem a po výstřelu i v obtížných terénních a klimatických podmínkách, v honitbách polních, lesních i v bažinách a na vodních plochách. Na škodlivou  (škodnou ) zvěř je ostrý, nesmí být však agresivní vůči lidem a ostatním psům. 

  Pracovní styl:

Je to ohař kontinentálního typu, který hledá prostorným a razantním cvalem, amplitudy hledání  jsou středně rozsáhlé. Ze způsobu, jakým prohledává  terén, musí být jasně patrné, že je to vášnivý lovec s vrozenou touhou vyhledat zvěř, který reaguje na každý pach zvěře v terénu a tu se snaží co nejrychleji nalézt. Hlava je při hledání nesena mírně nad úrovní hřbetu, nos pracuje výborně s větrem.
 
 Vystavování:
Vystavování je velmi pevné, pes je při něm nehybný (cataleptique), nos směřuje přímo ke zvěři. Pokud se zvěř vzdaluje, postupuje za jejím pachem. Postupování musí být razantní a průkazné.
 
 Přinášení:
Je to spolehlivý přinašeč, vloha pro aport je v populaci výborně upevněna. Má výborné schopnosti pro dohledávku zvěře po výstřelu a pevný úchop.
 
 Vedení:
Český fousek je dobře voditelný, velmi dobře spolupracuje se svým pánem. Při výcviku nesnáší hrubost.
       Tento pracovní standart byl vypracován Klubem chovatelů českých fousků v České republice v roce 2005. Toto znění bylo předloženo ke schválení F.C.I.