logo text

Zápisní řád KCHČF byl schválen výborem KCHČF z. s. 26. května 2024 a následujícího dne nabývá účinnosti. Současně ruší zápisní řád ze dne 14. května 2023.

Jená se dopřesnění některých odstavců a dání do souladu s legislativou.

 Změny jsou v zápisním řádu zvýrazněny a týkají se bodů:

VI. Chovní jedinci

"Fena může být kryta do dne ukončeného 8. roku věku. U starších fen je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik. Prodloužení chovnosti je možné po udělení výše uvedených potvrzení, a to pouze na jedno krytí feny do dovršení věku 9 let. Toto potvrzení musí chovatel přiložit k přihlášce vrhu štěňat při jejich zápisu do plemenné knihy."

 

XI. Vrh
"Chovatel nechá štěňata zavést čip veterinárním lékařem nebo osobou k tomu oprávněnou podle příslušných právních předpisů nejdříve ve stáří 4 týdnů (a to celý vrh najednou), který čipování a kontrolu vrhu potvrdí v přihlášce vrhu. Po zkušenostech s nefunkčními zavedenými čipy u psů výbor KCHČF doporučuje svým chovatelům všechna štěňata ve vrhu nechat veterinárním lékařem nebo osobou k tomu oprávněnou podle příslušných právních předpisů nejdříve ve stáří 6 týdnů také otetovat zápisovým číslem doručeným z ČMKJ. Tetování se provede v pravém uchu (celé tetovací číslo) nebo lze tetování provést tak, že v pravém uchu se uvedou první dvě zápisová čísla a v levém uchu zbývající tři zápisová čísla."

Login

Přihlášení do členské zóny