logo text

Na stránky ČMMJ - kynologie byly vloženy propozice na >> Nominační soutěž MRK <<, které se letos bude konat v okrese Jindřichův Hradec.

Byl také zveřejněn >>seznam startujících<<   přijďte podpořit zástupce českého fouska a nejenom je.

Na startu by měli stát:

Pátek:

Dar z České Jahodnice , vůdce Martin Ticháček

Kessi z Lovčických tarasů , vůdce Ing. Jaroslav Novotný

Sobota:

Alf od Divé Báry, vůdce Josef Hudacký 

Frederik Perdix Bohemia, vůdce Milan Plechatý

Neděle:

Barney z Nezabylické hájenky, vůdce Leoš Lengál

měl nastoupit i Bradley z Valovských březinek, bohužel uhynul.

 

 

 

 

Login

Přihlášení do členské zóny