Výcvikový den KCHČF se konal dne 14. května 2023 v honitbě MS Citonice. Na akci se postupně přihlásilo devět vůdců českých fousků, a to i ze vzdálenějších míst (mimo Jihomoravský kraj). Později se čtyři vůdci z různých důvodů odhlásili.
     Nemalou starost nám dělala nepříznivá předpověď počasí, kdy měly převládat deštivé přeháňky. Ale vše dopadlo dobře, počasí nám přálo.
     Tak jak bylo stanoveno, při výcviku byl kladen důraz na disciplíny, které vyžadují kolektivní výcvik. Na začátku i na závěr výcviku byl společný hon, kde se dle očekávání ukázaly některé výcvikové nedostatky. Na výcvik byl zabezpečen dostatek bažantí zvěře a králík k nácviku vystavování a klidu před zvěří.
Nemohu hodnotit výsledek této akce, ale snahou bylo předat zkušenosti a metody z výcviku našeho ohaře - českého fouska.
 
Kynologii zdar                  Kabilka Miroslav

Fotky z této akce naleznete ve fotogalerii  >> paní Veroniky Šimečkové