/zdroj web ČMMJ/

Sbor zástupců ČMMJ na svém zasedání 8.6. 2019 v Benešově schválil novelu Všeobecné části Zkušebního řádu pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Tato novela Všeobecné části vstoupí v platnost od 1.1. 2020.

 

Ostatní části – jednotlivé řády pro zkoušky ohařů, loveckých slídičů a retrievrů, jezevčíků a teriérů, honičů a barvářů zůstaly zachovány dle znění Zkušební řádu platného od 1.1. 2014 a ve znění Dodatku č.1/2015 ZŘ.

Na základě úpravy všeobecné části a doplnění znění Dodatku č.1/2015 ZŘ přímo do textu je nyní připravován dlouho očekávaný ZŘ v tištěné podobě.

Kompletní text znění ZŘ s úpravou a doplněným Dodatekem č. 1/2015 ZŘ bude zveřejněn na webu ČMMJ po grafickém zpracování tiskárnou. a bude k dispozici na Okresních mysliveckých spolcích (dle jejich objednávek)  a rovněž v knihkupectví Myslivost s.r.o. (zde od října 2019).

Kompletní text znění ZŘ s úpravou a doplněným Dodatkem č. 1/2015 ZŘ bude zveřejněn na webu ČMMJ po grafickém zpracování tiskárnou.