cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

UPOZORNĚNÍ NA BLÍŽÍCÍ SE UZÁVĚRKY:

>> Mem. Dr. Kuhna uzávěrka přihlášek 10.8.2020

>> Klubová výstava Písek uzávěrka přihlášek 10.8.2020

>>Klubová výstava Floracanis     uzávěrka 1. termín 12.7.20202. termín 9.8.2020

>>Klubová výstava Náměšť na Hané uzávěrka 1. termín 2.8.2020,  2. termín 6.9.2020

 

Pozor, změna v Zápisním řádu KCHČF

Mgr. Jaroslav Rataj, jednatel KCHČF

         Od 1. ledna 2017 platí nový Zápisní řád KCHČF.

V prosinci roku 2015 a lednu 2016, mimo jiné i z podnětu stížnosti, kterou šetřila v té době DR ČMKU, přistoupil výbor KCHČF ke změnám Zápisního řádu KCHČF, které měly být projednány na spádových schůzích. Bohužel v loňském roce proběhla i po delší době řádná Konference KCHČF, a i když byl nový zápisní řád zveřejněn ve zpravodaji, mohla být jeho změna lehce přehlédnutá a nepochopená. Podstatou jedné ze změn bylo i to, že pes musel absolvovat pro zařazení do chovu klubovou nebo speciální výstavu. K tomu bylo přistoupeno z toho důvodu, že v posudcích z mezinárodních nebo národních výstav, kde musí rozhodčí posoudit až 70 jedinců, dostávali poradci chovu výstavní posudky typu, „jedinec odpovídá plemennému standardu, s dobrou výškou a dobrou kvalitou srsti – ocenění Vx“ nebo „jedinec plně v duchu plemenného standardu, se standardní výškou a dobrou kvalitou srsti – ocenění VD“. Tedy posudky ani náznakem nezmiňovaly klady nebo zápory jedince potřebné pro optimální stanovení chovatelských párů. Výbor proto rozhodl, že každý, kdo se bude chtít ucházet o výběr do chovu, bude muset nejprve splnit podmínku ocenění nejméně VD (velmi dobrý) na klubové nebo speciální výstavě KCHČF, aby byl získán objektivní posudek o exteriéru daného potenciálně chovného jedince a nemohlo dojít ke kumulaci vad v chovných párech.

Pokračovat ve čtení