Všetaty-Přívory, 23. 4. 2024 – výsledky

Klubové zkoušky vloh ve Středočeské pobočky se jako pravidelně v posledních letech i letos pořádaly na OMS ČMMJ Mělník. Náročného úkolu uspořádat rovnou trojí zkoušky vloh – pro kontinentální ohaře ZV Klubu chovatelů českých fousků, pro anglické ohaře ZV Českého pointer a setter klubu a ZV ostatních plemen – se ve spolupráci s OMS Mělník se po řadě let znovu zhostil MS Všetaty – Přívory.

Na myslivně ve Všetatech se 4. května v rámci ZV KCHČF potkalo 16 ohařů, z toho osm českých fousků, čtyři němečtí krátkosrstí ohaři, dva maďarští a dva výmarští krátkosrstí ohaři. Vrchní rozhodčí Josef Braťka vedl sbor rozhodčích ve složení: Jaroslav Novotný, Marcel Fousek, Petr Zachara a Oldřich Laub s čekateli Petrou Povolnou a Radkem Manem. Účastníci se rozjeli do honitby rozděleni do dvou skupin. Zkoušení probíhalo v prostorných porostech obilí, kde psi pod vedením svých vůdců měli dostatek možností prokázat své vlohy pro hledání drobné zvěře. Několik jedinců mělo i příležitost předvést vystavování na divokých bažantech, pro ostatní byla připravena zvěř vypouštěná. Počasí bylo ideální s lehce mokrými porosty po nočním dešti a posouzení všech psů proběhlo poměrně rychle, než na ně začalo působit odpolední vedro.

Z celkového počtu účastníků uspělo 15 ohařů v první ceně, pouze jeden odstoupil. Bezchybnou práci předvedli na prvním místě s plným počtem 228 bodů a titulem čekatelství CACT pes NKO A-Quint Pont Luty s vůdcem Pavlem Švarcem. Na druhém místě se stejným počtem bodů byla fena NKO Alma z Tuhaňských lesů s vůdcem Jaroslavem Flíčkem a třetí se umístil s 225 body pes NKO Baron z Tuhaňských lesů rovněž pod vedením Jaroslava Flíčka. Se stejným počtem 225 bodů obstáli i čeští fousci, kdy o výsledném pořadí rozhodl věk jedinců – na čtvrtém místě fena Cilka od Chlumínské kamizolky s vůdcem Josefem Kohoutem a na pátém místě pes Fík Perdix Bohemia s vůdcem Petrem Brziakem.

Velké díky patří MS Všetaty – Přívory za propůjčení zázemí a honitby, přičemž příprava terénů a občerstvení pro obrovský počet účastníků včetně korony musela být opravdu náročná. Děkujeme také OMS Mělník, že ZV opět ve spolupráci s KCHČF a ČPSK uspořádal, rozhodčím za pečlivé a spravedlivé posuzování a všem účastníkům za vysoký zájem o tyto zkoušky.

František Viktorin

 

Jméno psa

Plemeno

Vůdce

Počet bodů

Cena, titul

A-Quint Pont Luty

NKO

Pavel Švarc, Adéla Jíchová

228

I. c., CACT

Alma z Tuhaňských lesů

NKO

Vladislav Flíček

228

I. c.

Baron z Tuhaňských lesů

NKO

Vladislav Flíček

225

I. c.

Cilka od Chlumínské kamizolky

ČF

Josef Kohout

225

I. c.

Fík Perdix Bohemia

ČF

Petr Brziak

225

I. c.

Hakki Perdix Bohemia

ČF

Jiří Pakandl

224

I. c.

Ilia z Jasánků

NKO

Gabina Kratochvílová

222

I. c.

European Espresso Danitty

MOK

Ing. Lucie Svobodová

222

I. c.

Arany Queen Czech Hunter

MOK

Hana Müllerová

221

I. c.

Brit z Daseňáku

ČF

Josef Holeš

221

I. c.

Gala z Otmického polesí

ČF

Ing. Ivan Soukup

221

I. c.

Hart Perdix Bohemia

ČF

Petr Brziak

218

I. c.

Caro od Chlumínské kamizolky

ČF

Martin Maděra

211

I. c.

Merci z Lovčických tarasů

ČF

František Viktorin

210

I. c.

Rewir Ruda Szata

VOK

Sylwia Welec

196

I. c.

Frída Alma D´ Argento

VOK

Ing. Pavel Bílek

Odst.

-

Login

Přihlášení do členské zóny