Lesní zkoušky Západočeské pobočky KCHČF

 Letošní 8. červen se nesl v duchu klubových lesních zkoušek, které tradičně pořádala Západočeská pobočka Klubu chovatelů českých fousků a kde jinde než v Ejpovicích na Rokycansku, kde místní honební společenstvo Ejpovice je nakloněno k pořádání nejenom klubových akcí z výkonu loveckých psů.

Centrem celé akce byl po celý den Sport kemp v Ejpovicích. Po ranní přejímce psů, následoval nástup, rozlosování a slavnostní zahájení, které doprovázely myslivecké fanfáry. K účastníkům a početné koroně promluvila za klub předsedkyně Západočeské pobočky Ing. Jana Horová, poté se ujal slova ředitel zkoušek pan Jindřich Flaxa, který zúčastněným popřál hodně zkouškového štěstí. Na závěr zahájení promluvil vrchní rozhodčí pan Jaroslav Šíma st., který přítomné přivítal jménem ČMMJ a OMS Rokycany. Vůdce seznámil s průběhem zkoušek a představil sbor zkušených rozhodčích. Barvy posuzovali pan Jaroslav Šíma ml., paní Lucie Viturková a pan Petr Matuška. Vlečky posuzovali pan Jan Bína a pan Miroslav Kašpar. Drobné disciplíny posuzovali pan Jan Šlouf a pan Miroslav Růžička. Sbor rozhodčích doplnili i čekatelé paní Barbora Kuncová a pan Viktor Veselý. Po rozlosování čekaly na vůdce první dvě společné disciplíny, přinášení lišky přes překážku a chování na stanovišti. Po absolvování společných disciplín se vůdci rozjeli na další pracoviště podle vylosovaných čísel.

Během celého parného dne bylo zajištěno občerstvení, jak pro vůdce a jejich čtyřnohé svěřence, tak i pro rozhodčí a koronu. V odpoledních hodinách bylo dobojováno a všichni se přesunuli zpět do kempu, kde proběhlo zpracování výsledků a poté slavnostní vyhlášení výsledků.

Z 13 přihlášených psů lesní zkoušky úspěšně dokončilo 10 psů, 6 psů v první ceně, 2 psi ve druhé ceně a 2 psi ve třetí ceně. Vítězem zkoušek se stala fena německého drátosrstého ohaře Berta II z Plzínů, vedená panem Petrem Patočkou, na druhém místě se umístil český fousek Falco z Městečka na dlani, vedený panem Petrem Břichnáčem a trojici nejúspěšnějších uzavíral německý krátkosrstý ohař Edo od Vltavského Saníku, vedený panem Michalem Klasnou, který zároveň obdržel i ocenění za nejlepší barvu. Rozhodčí ocenili i fenu malého müsterlandského ohaře Buffy Kim z Otěšína za nejlepší ohrádku.

Ač se jednalo o klubové zkoušky KCHČF startovalo bohužel jen 5 jedinců našeho národního plemene. Některým vůdcům záleželo na tom předvést svého svěřence na klubový zkouškách a neváhali jet přes celou republiku.

Poděkování patří OMS Rokycany za zaštítění celých zkoušek, Honebnímu společenstvu Ejpovice za propůjčení honitby, trubačce Nele Hebíkové za hudební doprovod po celou dobu zkoušek, Michalu Cingrošovi za zajištění občerstvení, Sport kempu Ejpovice za poskytnutí zázemí a v neposlední řadě všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu zkoušek.

Za Západočeskou pobočku Petr Matuška

Momentky ze zkoušek >>pan Aleš Bráza

 

 

 

 

Login

Přihlášení do členské zóny