XIII. ročník Memoriálu Jaromíra Dostála

Ve dnech 2. a 3. září se konal Memoriál Jaromíra Dostála, pořádaný pod OMS Mladá Boleslav v Nepřevázce a okolí. Na 13. ročníku všestranných zkoušek Klubu chovatelů českých fousků, pořádaných pro všechna plemena kontinentálních i anglických ohařů, startovalo 10 psů a 8 fen. Z toho bylo 10 jedinců českého fouska, 5 německých krátkosrstých ohařů, a po jednom zástupci výmarského, maďarského krátkosrstého a německého drátosrstého ohaře. Memoriál zahájil, jako zástupce pořadatelů a vrchní rozhodčí, předseda OMS Mladá Boleslav Mgr. Miroslav Drahota a představil sbor 12 rozhodčích a ředitele zkoušek Ing. Josefa Orlovského, vedoucího Lesní správy Lipník, divize Mimoň VLS ČR s.p. V honitbě Vlkava LS Lipník probíhaly lesní práce. Vodní práce a malé pole se konaly v honitbě Semčice a velké pole v honitbě MS Chlum Týnec.

Mgr. Drahota uvedl, že pro něj bylo pořadatelství výzvou: „Pana Ing. Jaromíra Dostála, DrSc., jsem osobně znal, spolu jsme i posuzovali na zkouškách loveckých psů. Proto jsem nabídku pořádat již potřetí tento memoriál na OMS Mladá Boleslav jednoznačně přijal.“ Na OMS Mladá Boleslav mají s organizací vrcholných kynologických akcí mnoho zkušeností. „Každoročně organizujeme řadu zkoušek pro ohaře a ostatní plemena loveckých psů. Škoda jen, že v poslední době mezi lidmi ubývá zájem o podílení se na přípravě. Pořádat podobné akce vyžaduje velké nasazení a spolupráci. Letošní ročník jsme dokázali zajistit v pár lidech a bylo to opravdu náročné. O to větší radost pak člověk má, když se akce povede a vůdci psů, rozhodčí a přihlížející korona jsou spokojeni.“

Na memoriál dorazila i Ludmila Dostálová, vdova po Jaromíru Dostálovi. „Memoriál se tentokrát konal nedaleko mého bydliště a ráda jsem se na pozvání Ing. Jaroslava Havláta, KCHČF a pořadatelů zúčastnila. Vzpomínala jsem, jak jsem několikrát Nepřevázku s mým manželem navštívila u příležitosti jiných zkoušek a vždy to tam bylo pěkné. Jsem potěšena tím, že se memoriál na počest mého manžela konal už po třinácté a byla bych ráda, kdyby se tradice udržela. Manžel byl takový nadšenec do fousků a obecně kynologie, že si to opravdu zaslouží a jsem ráda, že na něj lidé stále myslí v dobrém,“ řekla a popsala svůj letošní zážitek: „Potěšilo mě, že se zúčastnilo deset fousků, na které jsem byla celý život doma zvyklá. Viděla jsem pěkné práce v lese a ráda jsem potkala staré známé tváře z řad rozhodčích, vůdců a dalších účastníků.“

Memoriál byl skvěle připraven a organizován. Posuzování probíhalo v kvalitních terénech s dostatkem divoké a případně vypuštěné drobné zvěře. O vůdce, rozhodčí i koronu bylo dobře postaráno i z hlediska zázemí a občerstvení v blízkosti zkoušených disciplín.

Vítězkou se stala fena výmarského ohaře Ailen Driv Av Potensial s vůdkyní Simonou Markovou (495 b., I. c., titul CACT). Druhý se umístil pes českého fouska Dar z České Jahodnice, vedený Martinem Ticháčkem (492 b., I. c., titul CACT). Na třetí pozici skončil pes českého fouska Frederik Perdix Bohemia, vedený Milanem Plechatým (489 b., I. c., titul Res. CACT).

Ocenění pro nejúspěšnější fenu českého fouska získala Yena z Hložku, vedená Ing. Jaroslavem Havlátem, která se celkově umístila na šesté pozici (480 b., I. c.). Tuto cenu věnovala rodina Dostálova, předává se na každém ročníku memoriálu. Tradici původně zamýšlel ustanovit Ing. Jaromír Dostál poprvé v roce 2007 na klubovém field trailu KCHČF jako ocenění kvalitních fen, jejichž výkony mohou být občas opomíjeny, i když přispívají stejným dílem při předávání genetického materiálu potomkům. Zároveň má sloužit také jako motivace, aby se i feny častěji účastnily vyšších zkoušek z výkonu než jen těch, které jim kladou minimální podmínky na uchovnění.

Prvních devět ohařů uspělo v I. ceně, dva v II. ceně a jeden ve III. ceně. Bohužel však čtyři feny a dva psi neobstáli. Mgr. Drahota zhodnotil z pozice vrchního rozhodčího výkony zúčastněných jedinců jako dobré: „Vyskytly se u jednotlivců určité chyby a zaváhání, ale toto nelze hodnotit jako nepřipravenost nebo špatný výcvik jednotlivých psů. Pes je živý tvor, který má své nálady a reaguje na různé situace různými způsoby. Je to také o štěstí a o spolupráci psa s vůdcem, kdy vůdce mnohdy na psa přenáší nervozitu. Myslím si, že celkově pracovali předvedení psi dobře.“

Vůdkyně vítězné feny Simona Marková poznamenala, že na tento ročník MJD bude dlouho vzpomínat: „Přihlásila jsem svou fenu výmarského ohaře krátkosrstého ‚Lenny‘ Ailen Driv av Potensial, i když jsem si mnoho neslibovala vzhledem k její červnové nemoci. Byla to naše letošní premiéra.“ S vylosovaným číslem 17 začínaly první den v lese, kde pro ně byla stěžejní práce na pobarvené stopě. „Barvy byly více než poctivě dlouhé, a tak jsem měla velkou radost, že Lenny v první části do lože neudělala jedinou chybu. Když se pak ve třetí minutě po vypuštění od lože ozvalo její hlášení, radost neznala mezí,“ uvedla Simona Marková. I ostatní disciplíny v lese zvládla čtyřletá fena s její vůdkyní se samými „čtyřkami“. „Druhý den jsme začínaly vodními pracemi, kde mě potěšila pochvala rozhodčích za nejlepší práci na hluboké vodě. Rybník byl krásný, velký, a Lenny mohla předvést svoje prostorné hledání na hladině,“ popsala vůdkyně pokračování zkoušek. Také práce na poli šly podle ní skvěle. „Terény byly výborné. Poměrně nízká vojtěška, zajíci a vypuštěné bažantí slepice... Ideální podmínky, i když v pravé poledne přece jen už bylo teplo.“ S fenou úspěšně zakončily zkoušky na velkém poli s vystavením a dohledáním bažanta a splněním i klidu před zvěří srstnatou. „Při individuálním hledání jsme již na zvěř nenarazili, ale Lenny předvedla prostorné hledání v konstantním rychlém tempu. Jedinou trojku jsme dostaly za postupování,“ dodala a poděkovala KCHČF, OMS Mladá Boleslav, členům mysliveckých sdružení, kteří se podíleli na organizaci a rozhodčím v čele s vrchním rozhodčím Mgr. Drahotou.

Také za rodinu Dostálových patří velký dík organizátorům, rozhodčím a všem účastníkům za tuto vzpomínku na Jaromíra Dostála.

Myslivecké kynologii a českým fouskům zdar!

František Viktorin

Fotky z memoriálu jsou ve >> fotogalerii

Login

Přihlášení do členské zóny