Nejvýznamnější kynologickou akcí roku 2013 pořádanou OMS Benešov ve spolupráci se Středočeskou pobočkou KCHČF byl III. ročníku memoriálu Jaromíra Dostála - všestranných zkoušek ohařů.

Memoriál se uskutečnil v sobotu 21. a v neděli 22. září v honitbách Líšno, a.s. (lesní práce), MS Bystřice (vodní práce) a MS Drachkov (polní práce). Ke zkouškám se přihlásilo 16 vůdců s 11 psy a 5 fenami. Zastoupena byla plemena český fousek – 8x, německý krátkosrstý ohař – 5x, výmarský krátkosrstý ohař – 1x, německý drátosrstý ohař – 1x a irský setr – 1x. Ředitelem zkoušek byl Karel Paleček. Jednatelem a ekonomem zkoušek byl jednatel OMS Vojtěch Poslušný. Zkoušky posuzoval sbor rozhodčích pod vedením Milana Turka. Zkoušky probíhaly dle platných zkušebních řádů ČMMJ a se zadáním čekatelství CACT a res. CACT.  mjd 2           Sraz účastníků a následné slavnostní zahájení se konalo v důstojném prostředí zámku Jemniště, nedaleko Benešova. První vůdci se začali sjíždět již po sedmé hodině ranní. Po prezenci vůdců následovala veterinární prohlídka psů, kterou úspěšně prošli všichni přihlášení. Před samotným slavnostním zahájením proběhla porada rozhodčích a organizátorů zkoušek. V devět hodin za zvuku loveckých fanfár v podání trubačů OMS Benešov začalo slavnostní zahájení zkoušek. S harmonogramem zkoušek a jejich organizací přítomné seznámil ředitel zkoušek Karel Paleček. Poté se slova ujal předseda OMS Benešov Ing. Jan Staněk, který přivítal přítomné na zkouškách, popřál vůdcům mnoho štěstí, psům dobrý vítr a všem dobré zážitky. Jednatel KCHČF a místopředseda OMS Benešov Mgr. Jaroslav Rataj přivítal syna zesnulého Ing. Jaromíra Dostála, DrSc., pana Ing. Pavla Dostála, pohovořil o významu a zásluhách Ing. Jaromíra Dostála o plemeno českého fouska a jeho přínosu pro českou kynologii jako takovou. Přítomné pozdravil také ředitel KVS pro Středočeský kraj MVDr. Zdeněk Císař. Hlavní rozhodčí Milan Turek představil své kolegy rozhodčí a přislíbil objektivní a korektní posuzování a upřesnil možnost podání protestu. Po fanfáře následovalo rozlosování a cesta na jednotlivá stanoviště.
       mjd 4     Ukončení a zhodnocení prvního dne zkoušek proběhlo po 17 hodině v prostorách zámku Jemniště. Sobotní počasí připomínalo již podzim, přesto že se jednalo o poslední letní víkend. V průběhu dne se mnohokrát snášely dešťové kapky na srst čtyřnohých pomocníků i všech přítomných, ale na dobré náladě a pohodě to nic neubralo. První den odstoupila vůdkyně se psem VOK pro špatnou známku z práce na barvě. Druhý den byl zahájen na místě, kde první den skončil, to znamená na zámku Jemniště. Po snídani a poradě rozhodčích následoval rozjezd do honiteb na disciplíny druhého dne. Počasí druhý den se umoudřilo a již nepršelo a teploty vystupovali na příjemných 17 stupňů. V neděli vypadli pes a fena na klidu před pernatou a opět pes a fena na barvách, ale přesto zkoušky úspěšně dokončilo 11 psů. Po dokončení nedělních disciplín a součtu všech bodů následovalo slavnostní vyhlášení, které proběhlo v restauraci na nádvoří zámku Jemniště. Slavnostní vyhlášení za zvuku fanfár se neslo ve velmi přátelském duchu a pozitivní náladě umocněné dobrými výsledky psů. Hlavní rozhodčí poděkoval organizátorům za opravdu profesionálně připravené zkoušky a s ředitelem zkoušek přečetl výsledky a rozdali ceny.mjd 1

            Každý absolvent zkoušek obdržel diplom, věcné ceny a nejlepší i poháry. Nejlepší práci ve vodě předvedla Faty z Lovčických tarasů vedená Ing. Jaroslavem Novotným se ziskem 72 bodů. Nejlepší práci v lese předvedla Bereta Apoli gwen vedená Jiřím Jirouškem se ziskem 140 bodů. Nejlepší práci na poli předvedl Benn vom Erlbachtal vedený Martinem Blažkem s počtem bodů 233. Celkovým vítězem se zaslouženě stala a titul CACT získala Faty z Lovčických tarasů (ČF) vedená Ing. Jaroslavem Novotným se ziskem 498 bodů. Na celkově druhém místě skončila Bereta Apoli gwen (IS) vedená Jiřím Jirouškem s 483 body. Bohužel pořadatelům nebylo umožněno pro zamítavý postoj příslušného klubu (ČPSK) udělit titul CACT této feně, byť předvedla vynikající všestrannou práci, která u irských setrů nebývá obvyklá. Na třetím místě skončil a titul CACT získal Benn vom Erlbachtal (NDrO) vedený Martinem Blažkem se ziskem 482 bodů. Na čtvrtém místě skončil a titul res. CACT získal Art z Jemenských Valíků (ČF), kterého vedl Zdeněk Šteiger se ziskem 475 bodů. Osm psů získalo I. cenu, tři psi II. cenu a prvních 5 psů v pořadí bylo z okresu Benešov.

mjd 3

                                     mjd 8                   

mjd 5

Pořadí

Plemeno

Pes

Vůdce

Výsledek

1.

ČF

Faty z Lovčických tarasů

Ing. Jaroslav Novotný

498 b. I. c., CACT, nejlepší voda 

2.

IS

Bereta Apoli gwen

Jiří Jiroušek

483 b. I. c., nejlepší les

3.

NDrO

Benn vom Erlbachtal

Martin Blažek

482 b. I. c., CACT, nejlepší pole

4.

ČF

Art z Jemenských Valíků

Zdeněk Šteiger

475 b. I. c. res. CACT 

5.

ČF

Alan z Kudrnova dvora

Jan Šabatka

470 b. I. c.

6.

ČF

Alan od Bouňovské studánky

Josef Dědouch

459 b. I. c.

7.

KO

Afra od Divnických vrchů

Bc. Pavel Dvořák

455 b. I. c.

8.

KO

Alf od Vrchlické přehrady

Mgr. Bedřich Hoferek

447 b. I. c.

9.

KO

Adam Dengo Bar

Hubert Kreps

446 b. II. c.

10.

ČF

Char od Tyrše

Jan Blažek

434 b. II. c. 

11.

KO

Hall z Černých blat

Karel Zelníček

410 b. II. c. 

 

          Velké poděkování patří organizačnímu výboru zkoušek v čele s Karlem Palečkem, členům Kynologické komise OMS Benešov v čele s MVDr. Lubošem Kunešem, jednateli OMS Benešov Vojtěchovi Poslušnému, OMR Benešov, členům MS Bystřice, MS Drachkov, Líšno, a.s., vedoucímu prací v lese Luboši Hovorkovi, vedoucímu prací ve vodě a malém poli Janu Novotnému, vedoucímu velkého pole Jiřímu Liškovi a adeptům. Poděkování patří rozhodčím za jejich maximálně objektivní posuzování, proti kterému nebyl vznesen žádný protest.

Poslední poděkování patří sponzorům, kterými především byli: Líšno a.s., manželé Sternbergovi - zámek Jemniště, MS Sluka Bystřice, MS Diana Drachkov, OMS ČMMJ Benešov, Benešovské horny, Lesy ČR – lesní závod Konopiště, Podbrdská lesní a.s., MOKATE Czech s.r.o., stavební a obchodní firma VOSA-MUS s.r.o., stavební firma Petr Šach, MALESA les a zvěřina s.r.o. a rodina Novotných. Dále bychom chtěli poděkovat dalším přátelům, kteří nám pomohli a nechtějí anebo nemohli být v tomto seznamu uvedeni.
                  Všem úspěšným ohařům i jejich vůdcům blahopřejeme a přejme mnoho krásných loveckých a kynologických zážitků a věřme staré pravdě, že myslivec bez psa je jen polovičním myslivcem nebo že myslivec bez psa, je myslivec pod psa! Zároveň si váš již nyní dovolujeme pozvat na IV. ročník Memoriálu Jaromíra Dostála – všestranných zkoušek ohařů, který se uskuteční ve spolupráci s OMS Mladá Boleslav a jeho centrum bude na faře v Luštěnicích.

Ing. Bc. Zdeněk KŮTA, DiS.

 mjd 7

 mjd 9mjd 6

Výsledková tabulka ke stažení  pdf-icon

 

Ve >> fotogalerii << naleznete fotky z disciplín na vodě a malém poli ze soboty. Děkujeme za ně panu Petru Petrušovy.

Další ftky jsou na webu >>OMS Benešov<<

Login

Přihlášení do členské zóny