cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

UPOZORNĚNÍ: s ohledem na různě se měnící situaci vládních nařízení a omezení sledujte web a facebookové stranky klubu. 

Prosíme o zaplacení členských příspěvků na účet klubu s ohledem na poslední nařízení vlády, kdy nebylo možné uspořádat členské schůze poboček.

Jak zaplatit naleznete v rubrice ČLENSTVÍ, MATRIKAProsíme o platbu převodem na účet klubu. Do poznámky platby napište členské číslo, pokud ho neznáte, nebo platíte za někoho jiného, napište jméno, příjmení a datum narození. Podle toho je možné přiřadit platbu k určitému člověku v matrice.

 

Jarní svody 2019

Na jarních svodech po celé České Republice bylo v roce 2019 předvedeno dohromady 181 mladých jedinců plemene český fousek.
Tito jedinci byli ze 70 vrhů po 42 různých psech, 39 mladých fousků bylo jednobarevných a 142 vícebarevných.
U 2 jedinců byla popsána slabá kostra, střední u 116 jedinců a silná u 63 jedinců.
Celkem bylo předvedeno 10 jedinců s neúplným chrupem, z čehož 1 jedinec byl předveden v relativně nízkém věku, dále byl předveden 1 jedinec s předkusem, 1 jedinec s podkusem, žádný fousek s klešťovým skusem a 5 se skusem nepravidelným.
U jednoho zástupce národního plemene ohařů byla srst označena jako podprůměrná, u 8 jedinců jako nadprůměrná, nestandartní se nevyskytla.
Povaha 2 jedinců byla označena za plachou, 64 za temperamentní, žádného za agresivní a 114 za klidnou, u dvou nebyla posouzena.
Výška 15 jedinců byla nižší, než je požadovaný standard a u dalších 16 jedinců tomu bylo stejně, jen byli na jarních svodech ve věku nižším než 11 měsíců. Naopak 9 jedinců standard přerostlo.

            Na jarních svodech v loňském roce bylo 6 jedinců s tmavým okem, 107 fousků s hnědým okem, 65 se světlehnědým a 3 se světlým okem, dravčí oko se nevyskytlo u žádného předvedeného jedince.

            U 4 českých fousků byly znaky označeny za nevýrazné, u jednoho za chybějící.

U žádného z mladých jedinců nebyl na jarních svodech v loňském roce zaznamenán výskyt lysivosti. Ve dvou případech byl u mladých psů zaznamenán kryptochismus, u jednoho jedince se vyskytla vada víček.

Statistiky po jednotlivých spojení ke stažení >>pdf-icon