cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

UPOZORNĚNÍ: s ohledem na různě se měnící situaci vládních nařízení a omezení sledujte web a facebookové stranky klubu. 

Prosíme o zaplacení členských příspěvků na účet klubu s ohledem na poslední nařízení vlády, kdy nebylo možné uspořádat členské schůze poboček.

Jak zaplatit naleznete v rubrice ČLENSTVÍ, MATRIKAProsíme o platbu převodem na účet klubu. Do poznámky platby napište členské číslo, pokud ho neznáte, nebo platíte za někoho jiného, napište jméno, příjmení a datum narození. Podle toho je možné přiřadit platbu k určitému člověku v matrice.

 

Statistiky ze zkoušek po jednotlivých chovných psech za rok 2018

Celkové hodnocení prací ČF za rok 2018

            Za rok 2018 bylo zpracováno 448 soudcovských tabulek ČF na různých typech zkoušek nebo soutěžích.

Rozdělení výsledků českých fousků podle typu zkoušek

 

I.cena

II.cena

III.cena

Neobstálo

ZV cel. 94

71

5

6

12

v %

75,53%

5,32%

6,38%

12,77%

PZ cel. 188

118

25

20

25

v %

62,77%

13,30%

10,64%

13,30%

VP cel. 63

46

10

4

3

v %

73,02%

15,87%

6,35%

7,76%

LZ cel. 39

21

4

1

13

v %

53,85%

10,26%

2,56%

33,33%

BZ cel. 13

8

3

0

2

v %

61,54%

23,08%

0%

15,38%

VZ cel. 51

25

14

5

12

v %

49,02%

27,45%

9,80%

23,53%

Nominační soutěže na MRK se zúčastnilo celkem 6 ČF:

I.c. 1    II.c. 1    III.c. 0     neuspěl 1    odstoupili 3

MRK se zúčastnili celkem 2 ČF s výsledkem:

I.c. 2    II.c. 0     III.c. 0    neuspěl 0

MKP se zúčastnili celkem 2 ČF s výsledkem:

I.c. 0    II.c. 1    III.c. 0     neuspěl 1

V II. ceně dokončil soutěž pes Cid z Blatin vedený paní Zuzanou Dvořákovou, neúspěšný byl vůdce z Holandska. Velká smůla postihla Ing. Jaroslava Novotného se psem Baron Farní dvůr. Po 3. místě na MRK musel start na MKP odvolat z důvodu nemoci psa.

Všem chovatelům a vůdcům českých fousků přeji co možná nejvíce úspěchů v nastávající kynologické sezóně 2019.

Kynologii a ČF zdar!

Aleš Suchánek

Výcvikář KCHČF

Zkoušky vloh:                                ke stažení >> pdf-icon

Podzimní zkoušky:                         ke stažení >>  pdf-icon

Speciální zkoušky z vodní práce:  ke stažení >>  pdf-icon

Lesní zkoušky:                               ke ztažení >>   pdf-icon

Všestranné zkoušky:                     ke stažení>>    pdf-icon