cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

Vážené dámy a pánové,
 v souvislosti s Mimořádnými opatřeními vydanými dne 23.9.2020 Ministerstvem zdravotnictví ČR Vám oznamujeme, že 
Náměšťská výstava dne 27.9.2020 se  USKUTEČNÍ  !! 
Na akce typu výstav, trhů a veletrhů se vztahuje výjimka a mohou se ve venkovních prostorech konat za účasti 1000 osob ve stejný čas v jednom sektoru. Náš areál je rozdělen na 2 sektory (zámek a louka).
 V celém areálu v průběhu výstavy doporučujeme:
 - dodržovat základní hygienická pravidla
 - používat rozmístěnou či vlastní desinfekci
 - dodržovat rozestupy 2 m
 - nosit roušku
Těším se na viděnou, s pozdravem,
 
RNDr. Jiří Zbořil
Jednatel ČMMJ, z.s. OMS Olomouc
 - ředitel výstavy
 
 

 

Jarní svody 2016

Jarní svody 2016

Na jarních svodech po celé České republice bylo v roce 2016 předvedeno 187 mladých jedinců plemene český fousek. Tito jedinci byli ze 73 vrhů po 44 psech.

U 5 jedinců byla zaznamenána slabá kostra, střední u 129 jedinců a silná u 53 jedinců.

Neúplný chrup se vyskytl u 5 jedinců, dále byl předveden 1 jedinec s předkusem a 6 jedinců s podkusem.

Srst 2 jedinců byla označena jako podprůměrná, 7 jedinců jako nadprůměrná, 3 jedinců dokonce jako nestandartní a to jejich zbarvení.

Povaha 2 jedinců byla označena za plachou, žádného za agresivní.

Výška 17 jedinců byla nižší, než je požadovaný standard a u dalších 24 jedinců tomu bylo stejně, jen byli na jarních svodech ve věku nižším než 11 měsíců. Naopak 9 jedinců standard přerostlo.

                Na jarních svodech v loňském roce bylo 6 jedinců se světlým okem a 54 jedinců mělo oko světlehnědé, dravčí oko se nevyskytlo u žádného předvedeného jedince.

                U 6 českých fousků byly znaky označeny za nevýrazné, u 1 za chybějící.

Na jarních svodech se objevilo 7 českých fousků s kryptochysmem.

U 1 z mladých jedinců byl zaznamenán výskyt lysivosti.

Statistiky po jednotlivých spojení ke stažení >>pdf-icon