cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

UPOZORNĚNÍ: s ohledem na různě se měnící situaci vládních nařízení a omezení sledujte web a facebookové stranky klubu. 

Prosíme o zaplacení členských příspěvků na účet klubu s ohledem na poslední nařízení vlády, kdy nebylo možné uspořádat členské schůze poboček.

Jak zaplatit naleznete v rubrice ČLENSTVÍ, MATRIKAProsíme o platbu převodem na účet klubu. Do poznámky platby napište členské číslo, pokud ho neznáte, nebo platíte za někoho jiného, napište jméno, příjmení a datum narození. Podle toho je možné přiřadit platbu k určitému člověku v matrice.

 

Jarní svody 2016

Jarní svody 2016

Na jarních svodech po celé České republice bylo v roce 2016 předvedeno 187 mladých jedinců plemene český fousek. Tito jedinci byli ze 73 vrhů po 44 psech.

U 5 jedinců byla zaznamenána slabá kostra, střední u 129 jedinců a silná u 53 jedinců.

Neúplný chrup se vyskytl u 5 jedinců, dále byl předveden 1 jedinec s předkusem a 6 jedinců s podkusem.

Srst 2 jedinců byla označena jako podprůměrná, 7 jedinců jako nadprůměrná, 3 jedinců dokonce jako nestandartní a to jejich zbarvení.

Povaha 2 jedinců byla označena za plachou, žádného za agresivní.

Výška 17 jedinců byla nižší, než je požadovaný standard a u dalších 24 jedinců tomu bylo stejně, jen byli na jarních svodech ve věku nižším než 11 měsíců. Naopak 9 jedinců standard přerostlo.

                Na jarních svodech v loňském roce bylo 6 jedinců se světlým okem a 54 jedinců mělo oko světlehnědé, dravčí oko se nevyskytlo u žádného předvedeného jedince.

                U 6 českých fousků byly znaky označeny za nevýrazné, u 1 za chybějící.

Na jarních svodech se objevilo 7 českých fousků s kryptochysmem.

U 1 z mladých jedinců byl zaznamenán výskyt lysivosti.

Statistiky po jednotlivých spojení ke stažení >>pdf-icon