cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

Vážené dámy a pánové,
 v souvislosti s Mimořádnými opatřeními vydanými dne 23.9.2020 Ministerstvem zdravotnictví ČR Vám oznamujeme, že 
Náměšťská výstava dne 27.9.2020 se  USKUTEČNÍ  !! 
Na akce typu výstav, trhů a veletrhů se vztahuje výjimka a mohou se ve venkovních prostorech konat za účasti 1000 osob ve stejný čas v jednom sektoru. Náš areál je rozdělen na 2 sektory (zámek a louka).
 V celém areálu v průběhu výstavy doporučujeme:
 - dodržovat základní hygienická pravidla
 - používat rozmístěnou či vlastní desinfekci
 - dodržovat rozestupy 2 m
 - nosit roušku
Těším se na viděnou, s pozdravem,
 
RNDr. Jiří Zbořil
Jednatel ČMMJ, z.s. OMS Olomouc
 - ředitel výstavy
 
 

 

Jarní svody 2015

Na jarních svodech po celé České republice bylo v roce 2015 předvedeno 161 mladých jedinců plemene český fousek. Tito jedinci byli ze 65 vrhů po 45 psech.

U 3 jedinců byla zaznamenána slabá kostra.

Neúplný chrup se vyskytl u 6 jedinců, dále byl předveden 1 jedinec s předkusem a 1 jedinec se skusem nepravidelným.

U žádného z jedinců nebyla jejich povaha označena za plachou.

Co se týče výšky, tak se objevilo celkem 32 jedinců, kteří požadované výšky nedosahovali, z toho však je 14 jedinců, kteří se účastnili jarního svodu dříve než v 11 měsících věku (v tabulce jsou takové případy označeny hvězdičkou -*). 6 jedinců bylo přerostlých.

               Na jarních svodech v loňském roce byli 2 jedinci se světlým okem a 59 jedinců mělo oko světlehnědé, dravčí oko se nevyskytlo u žádného předvedeného jedince.

               U 10 českých fousků byly znaky označeny za nevýrazné.

Na jarních svodech se objevili 2 čestí fousků s kryptochysmem.

U 1 z mladých jedinců byl zaznamená výskyt lysivosti.

 

 

Statistiky po jednotlivých spojení ke stažení >>pdf-icon