cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

Jarní svody 2015

Na jarních svodech po celé České republice bylo v roce 2015 předvedeno 161 mladých jedinců plemene český fousek. Tito jedinci byli ze 65 vrhů po 45 psech.

U 3 jedinců byla zaznamenána slabá kostra.

Neúplný chrup se vyskytl u 6 jedinců, dále byl předveden 1 jedinec s předkusem a 1 jedinec se skusem nepravidelným.

U žádného z jedinců nebyla jejich povaha označena za plachou.

Co se týče výšky, tak se objevilo celkem 32 jedinců, kteří požadované výšky nedosahovali, z toho však je 14 jedinců, kteří se účastnili jarního svodu dříve než v 11 měsících věku (v tabulce jsou takové případy označeny hvězdičkou -*). 6 jedinců bylo přerostlých.

               Na jarních svodech v loňském roce byli 2 jedinci se světlým okem a 59 jedinců mělo oko světlehnědé, dravčí oko se nevyskytlo u žádného předvedeného jedince.

               U 10 českých fousků byly znaky označeny za nevýrazné.

Na jarních svodech se objevili 2 čestí fousků s kryptochysmem.

U 1 z mladých jedinců byl zaznamená výskyt lysivosti.

 

 

Statistiky po jednotlivých spojení ke stažení >>pdf-icon