cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

Vážené dámy a pánové,
 v souvislosti s Mimořádnými opatřeními vydanými dne 23.9.2020 Ministerstvem zdravotnictví ČR Vám oznamujeme, že 
Náměšťská výstava dne 27.9.2020 se  USKUTEČNÍ  !! 
Na akce typu výstav, trhů a veletrhů se vztahuje výjimka a mohou se ve venkovních prostorech konat za účasti 1000 osob ve stejný čas v jednom sektoru. Náš areál je rozdělen na 2 sektory (zámek a louka).
 V celém areálu v průběhu výstavy doporučujeme:
 - dodržovat základní hygienická pravidla
 - používat rozmístěnou či vlastní desinfekci
 - dodržovat rozestupy 2 m
 - nosit roušku
Těším se na viděnou, s pozdravem,
 
RNDr. Jiří Zbořil
Jednatel ČMMJ, z.s. OMS Olomouc
 - ředitel výstavy
 
 

 

Jarní svody 2014

Na jarních svodech v roce 2014 po celé České republice bylo předvedeno 238 mladých jedinců plemene český fousek. Tito jedinci byli z 85 vrhů po 53 psech.

Slabá kostra byla zaznamenána u 7 jedinců.

Neúplný chrup se vyskytl u 9 jedinců, u 2 jedinců byl zaznamenán klešťový skus, dále byli předvedeni 2 jedinci s předkusem a 2 jedinci s podkusem, u 5 jedinců se vyskytl skus nepravidelný.

U 12 jedinců byla jejich povaha označena za plachou.

Ve 2 případech byl zaznamenán výskyt podprůměrné kvality osrstění v dalších dvou případech kvalita osrstění nestandartní. Oproti tomu byla ve 13 případech zaznamenána nadprůměrná kvalita osrstění.

Co se týče výšky, tak se objevilo celkem 33 jedinců, kteří požadované výšky nedosahovali, z toho však je 14 jedinců, kteří se účastnili jarního svodu dříve než v 10 měsících věku (v tabulce jsou takové případy označeny hvězdičkou -*). 8 jedinců byla zaznamenána výška přesahující standardem dané hodnoty.

               Na jarních svodech v loňském roce bylo 14 jedinců se světlým okem a 83 jedinců mělo oko světlehnědé.

               U 2 českých fousků byly znaky označeny za chybějící, u 15 českých fousků za nevýrazné.

Vada víček se vyskytla v jednom případě.

Na jarních svodech se objevili 4 čeští fousci s kryptochysmem.

U žádného z mladých jedinců nebyl zaznamenán výskyt lysivosti.

 

Statistiky po jednotlivých spojení ke stažení >>pdf-icon