cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

Vážené dámy a pánové,
 v souvislosti s Mimořádnými opatřeními vydanými dne 23.9.2020 Ministerstvem zdravotnictví ČR Vám oznamujeme, že 
Náměšťská výstava dne 27.9.2020 se  USKUTEČNÍ  !! 
Na akce typu výstav, trhů a veletrhů se vztahuje výjimka a mohou se ve venkovních prostorech konat za účasti 1000 osob ve stejný čas v jednom sektoru. Náš areál je rozdělen na 2 sektory (zámek a louka).
 V celém areálu v průběhu výstavy doporučujeme:
 - dodržovat základní hygienická pravidla
 - používat rozmístěnou či vlastní desinfekci
 - dodržovat rozestupy 2 m
 - nosit roušku
Těším se na viděnou, s pozdravem,
 
RNDr. Jiří Zbořil
Jednatel ČMMJ, z.s. OMS Olomouc
 - ředitel výstavy
 
 

 

Výsledky studie genetické variability plemene český fousek a dalších plemen ohařů

Výsledky studie genetické variability plemene český fousek a dalších plemen ohařů


V letech 2012 - 2014 proběhla na České zemědělské univerzitě v Praze studie genetické rozmanitosti plemene český fousek. Tato práce měla za cíl 1) zjistit míru genetické odlišnosti mezi studovanými plemeny, 2) popis genetické variability plemen a základních genetických  parametrů a 3) zjištění možných rozdílů v genetické architektuře plemene český fousek z důvodu různých podmínek chovu v zahraničí a v ČR. Do studie byla zahrnuta 4 plemena ohařů - český fousek (ČF), německý drátosrstý ohař (NDO), Korthalsův grifon (KG), německý krátkosrstý ohař (NKO). Český fousek je plemeno morfologicky (vzhledově) velmi podobné plemeni NDO. Obě plemena mají také velmi propletenou a složitou historii. Korthalsův grifon je,stejně jako ČF a NDO, zástupcem evropských hrubosrstých plemen ohařů.

 

Celý článek včetně barevných příloh >> pdf icon