cshrenfrdehuitplptruskesuk

KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

Memoriál Štefana Krasňanského 24-25.8.2013

Slovenský klub chovateľov českých fúzačov
Usporiada všestranné skúšky stavačov

Memoriál Štefana Krasňanského 

5. ročník

 

Miesto konania:

Dolný Bar

Štatút:

Na memoriál možno prihlásiť stavača každého plemena a veku, ktorý je zapísaný v SPKP a úspešne absolvoval Jesenné skúšky stavačov alebo Lesné skúšky stavačov a skúšku odvahy.
Na memoriál bude prijatých 20 stavačov, z toho 10 zo zahraničia. Klub českých fúzačov si vyhradzuje právo výberu. Skúšať sa bude podľa skúšobného poriadku Slovenského poľovníckeho zväzu pre všestranné skúšky stavačov.
Prihlášky posielajte na adresu:

Ľuboš Juhás

Viničná 16, 917 34 Biely Kostol
Po obdržaní vašej prihlášky Vám bude zaslané rozhodnutie o prijatí, či neprijatí.
Uzávierka prihlášok je 1.8.2013

Tituly:

Víťaz MŠK – najlepší pes súťaže,
Klubový víťaz – najlepší český fúzač, (SKCHČF)

 

Více informací naleznete >> v propozicích pdf-icon