cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

Uzávěrka zpravodaje 2/2022 - 30.6.2022

Články týkající se českého fouska a života s ním zasílejte na adresu tiskového referenta matejakova.d@tiscali.cz  do 30.6.2022   Děkujeme 

 

Podmínky soutěže pro českého fouska od roku 2015

Soutěž o nejpracovitějšího českého fouska, o nejlepšího cvičitele a nejúspěšnější exteriér 

za uplynulý rok

Soutěž – pohár pro nejpracovitějšího českého fouska za uplynulý rok            

                   Soutěž  je dobrovolná,organizována výborem KCHČF na základě přihlášky a majitelem doložených soudcovských tabulek. Přihlásit psa nebo fenu ČF (dále jen „psa“)do soutěže může majitel,který je uveden jako majitel na soudcovských tabulkách.Jeli v průběhu hodnoceného období (jeden kalendářní rok) více majitelů psa,může do soutěže přihlásit psa kterýkoliv z jeho majitelů.Hodnocen bude pouze pes,který byl v hodnoceném období  v majetku člena KCHČF (doloženo členským číslem člena  KCHČF).Do soutěže nelze psu započítat výsledky zkoušek a soutěží,kterých dosáhl v době,kdy v hodnoceném období nebyl v majetku člena KCHČF.

              Na základě svého rozhodnutí majitele psa nebo feny,který se chce soutěže zúčastnit, odešle výcvikáři KCHČF ofocené soudcovské tabulky + stručná přihláška do 15.11.  každého roku. Ten vyhodnotí celou soutěž dle určených koeficientů a stanoví  celkové pořadí (při velkém počtu přihlášených budou zveřejněni jenom první 3 místa). Celkové pořadí musí být nejdřív schváleno výborem KCHČF a pak teprve zveřejněno.

 

P O Z O R!!!!!   Změna podmínek   soutěže o pohár nejpracovitějšího ČF a Nejlepšího vůdce.

Do soutěže lze přihlásit psa nebo fenu ČF jen jednou soudcovskou tabulkou z každého typu zkoušek nebo soutěže i když jich absolvoval vic, vůdce dodá tabulku vždy s větším počtem bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje věk psa nebo feny, dle ZŘ.

V soutěži o nejlepšího vůdce jsou úplně stejné podmínky ,   lze předvést pouze vice jedinců ČF v jednom kalendářním roce. Jinak podmínky zůstávají stejné. Schváleno na schůzi výboru KCHČF dne 1.2. 2015                     Za výbor KCHČF   výcvikař   - Tinka Josef

 

               Pes nebo fena s největším počtem bodů získaných na zkouškách z výkonu nebo soutěžích budou oceněni pohárem, případně dalším darem (možná i finančním toto není nárokové,záleží na rozhodnutí výboru KCHČF dle možností).

Bodové  hodnocení:

Druh zkoušek max.body dle ZŘ koeficient body do poháru
BZ 120 2,5 300
ZV 228 2 456
PZ 300 1 300
LZ 248 1,1 272.8
SVP 100 2,5 250
LFT 19 20 380
VZ 500 1,2 600
MFH,MdrK 500 1,4 700
KVALIFIKACE MRK 300 2,2 660
MRK 500 1,5 750
MKP 500 1,6 800
CACT     50
CACIT     80


Pohár pro nejlepšího cvičitele roku KCHCF:

                  Naprosto stejná kritéria budou použita v soutěži o nejlepšího vůdce, kde výsledné hodnocení by bylo dáno součtem dosažených bodů všech předvedených psů a fen českých fousků za uplynulý rok. Hodnotí se vůdce uvedený v soudcovských tabulkách. Vůdce musí být členem KCHČF po celé hodnocené období.(doloženo členským číslem člena KCHČF)

                               Motivační  program na podporu  výcviku českého fouska:

Dotace KCHČF na kvalifikaci MRK, MRKaMKP na každého psa v běžném roce činí:   

                Kvalifikace na MRK                 1000,-Kč

                Kvalifikovaní psi na MRK         1500,-Kč   

                Startující na MKP                   2000,- Kč      

                            

 Dotace bude poskytnuta výhradně členům  KCHČF!!!    Dotace není nároková o výši dotace rozhodne výbor KCHČF na každý rok zvlášť.        

                                                 Za  výbor KCHČF- Tinka Josef

 

Pohár pro nejúspěšnější exteriér roku KCHCF:

 Tato soutěž je částečně převzata dle bodového hodnocení ze soutěže Šampión - šampionů. Majitel psa či feny, který je členem klubu zašle jednoduchou přihlášku, ke které přiloží ofocené výstavní posudky a zadané tituly do 30.11. toho danného roku na hlavního poradce chovu.

Majitel musí být členem KCHČF po celé hodnocené období.(doloženo členským číslem člena KCHČF)

Titul Body
Oblastní vítěz 2
Klubový vítěz 3
CAJC 3
r.CAC 3
CAC 4
Národní vítěz 6
r. CACIB 5
CACIB 6
BOB 10
BIG 1.místo 10
BIG 2.místo 9
BIG 3.místo 8
BIG 4.místo 7
BIG 5.místo 6
BOD 15
BIS 20