NV Ostrava 11.4.2015

Český fousek
1288 tr ml agar gothywen v4 1289 tr ml athos gothywen v3 1290 tr ml cyklon jarpol cajc 1291 tr ml zart z kyjovic v2 1291 trida mladych psi 1292 mezitr ogar z koberic cac nv bob
1293 tr ot flok z vetrkovic v1 1294 tr ml arleta gothywen v2 1295 tr ml bara od polnich rybniku vd4 1296 tr ml bernie od karlova smrku vd3 1297 tr ml bety od karlova smrku cajc boj bos 1298 tr ml cate od šibene hory d
1300 tr ot olina z koberic cac nv agar gothywen arleta gothywen athos gothywen bernie od karlova smrku bernie od karlova smrku2
cyklon jarpol cyklon jarpol2 ogar z koberic ogar z koberic2 ogar z koberic3 zart z kyjovic
zart z kyjovic a mok