Ověření loveckých vloh psů a fen ČF

Ověření loveckých vloh psů a fen Českých fousků je jednou z podmínek pro zařazení psa či feny do chovu. Výjimku z tohoto nařízení tvoří pouze ti jedinci, u kterých byly vrozené lovecké vlastnosti posuzované na OLV, ověřeny na Memoriálu Františka Housky, Memoriálu MVDr. Josefa Kuhna nebo Memoriálu Ing. Jaromíra Dostála, DrSc. nejpozději v roce, kdy dovršili věk 36 měsíců a byl jim o tom učiněn řádný zápis do průkazu původu.

Více informací je v >>DOKUMENTY<< Zápisní řád, Zásady a provádění OLV


 

Přihláška je ke stažení >> pdf-icon  >> doc-icon   Přihlášku vytiskněte 2x na formát A5 a vyplňte a pošlete na oblastního poradce chovu pobočky, ve které se OLV zúčastníte.

 

OLV 2017 - termíny

Termíny ověření loveckých vloh českých fousků

Ověření vrozených loveckých vloh psů a fen ČF je podmínkou pro zařazení do chovu. 

 Přihlášky (na formát A5) 2x vytištěné a vyplněné posílejte včetně kopie průkazu původu psa na adresy oblastního poradce chovu pobočky, kam se hlásíte na OLV, kteří Vám v případě nejasností vysvětlí vše potřebné. Doručení přihlášky je potřebné nejpozději 7dní před konáním OLV. Urychlí se tím agenda při vlastním OLV. Kontakty jsou uvedeny v tabulce nebo v rubrice kontakty .   

Přihláška je ke stažení >> pdf-icon  >> doc-icon   Přihlášku vytiskněte 2x na formát A5 a vyplňte.

Ověření loveckých vloh českých fousků 2017
Pobočka: Datum: Čas: Místo   konání: Přihlášky:
Středočeská 14.10.2017 9:00 rest. Nová Myslivna Konopiště     LZ Konopiště  ing. Jaroslav Havlát     /tel: 602 417 520
Východočeská 15.10.2017 8:00 bažantnice   Bříšťany, sraz Obecní hospoda Bříšťany  p. Milan  Fekiač           /tel:   728 868 699
Jihočeská

22.10.2017

POZOR ZMĚNA

15.10.2017

8:00 penzion Benešovský mlýn (Radany u Protivína) ing. Jaroslav Havlát      /tel:   602 417 520
Západočeská 13.10.2017 15:00  Chlumčany u   Přeštic p. Jiří Štich                   /tel:   723 757 486
Severočeská 28.10.2017 10:00  KD v Libotenicích Ing. Jiří Kalivoda          /tel:  603 350 168
Jihomoravská 7.10.2017 8:30 Šitbořice, myslivecká chata p. Emil  Vysloužil   ml.  /tel:  603 702 278
Severomoravská 28.9.2017 9:00 restaurace Na Kmínku, Studénka ( GPS adresa:49°42'11.510"N, 18°3'28.856"E) p. Pavel Hermann        /tel:  603 737 362

OLV Severomoravská pobočka 28.9.2017

Ověření loveckých vlastností – 28. 9. 2017 – Severomoravská pobočka                                                        

Pavel Hermann - zást. hl. poradce chovu ČF  

Číst dál...

OLV Jihomoravská pobočka 7.10.2017

Ověření loveckých vloh JM pobočky  KCHČF se konalo v honitbě  Mysliveckého spolku Šitbořice na okr. Břeclav . Sraz byl na místní myslivecké chatě  v 8 30 hodin. Na ověření vloh bylo přihlášeno 12 psů a fen, dostavilo se 11 fousků .

Číst dál...

OLV Západočeská pobočka 13.10.2017

OLV západočeská pobočka 13.10.2017

Číst dál...

OLV Jihočeská pobočka 15.10.2017

OLV Jihočeská pobočka 15. 10. 2017

                                                               Milan Kudrna-jednatel  JČ pobočky KCHČF

    Je to už skoro tradice , že OLV  Jihočeské pobočky se koná v bažantnici Radany- Heřmaň u Protivína, kterého se letos zúčastnilo 10 ČF z toho 3 psi a 7 fen. Při příjezdu na místo srazu, kterým byla restaurace Benešovský mlýn Nás  vítalo zamlžené počasí, které však vystřídal nádherný slunečný den.

Číst dál...

OLV Severočeská pobočka 28.10.2017

OLV Severočeská pobočka

          Dne 28.10.2017 pořádala Severočeská pobočka KCHČF ověření loveckých vloh.

Číst dál...

OLV Východočeská pobočka 15. 10. 2017

OLV Východočeská pobočka KCHČF 15. 10. 2017

Milan FEKIAČ  oblastní poradce chovu

OLV ve Východočeské pobočce se uskutečnilo dne 15. 10. 2017 již po několikáté v Bříšťanské bažantnici. Sraz všech účastníků byl tradičně

Číst dál...

OLV Středočeská pobočka 14. 10. 2017

Ověření loveckých vlastností - Středočeská pobočka KCHČF

Ing. Jaroslav Novotný

                Ověření loveckých vlastností ve Sředočeské pobočce KCHČF se uskutečnilo dne 14. 10. 2017 v okrajových částech bažantnice Konopiště, Lesního závodu Konopiště. Sraz účastníků byl v restauraci Nová Myslivna na Konopišti.

Číst dál...