Termíny zkoušek celá ČR

Kde hledat termíny zkoušek pro ohaře a další lovecká plemena

  • Termíny zkoušek pro všechna lovecká plemena pro danný rok jsou uveřejňovány na počátku toho danného roku v časopise Myslivost jako příloha, dále na webových stránkach Českomoravské myslivecké jednoty  a na webových stránkách jednotlivých Okresních mysliveckých spolků ve většině případů v sekci - kynologie.
  • Seznam jednotlivých OMS a odkazy na jejich webové stránky naleznete zde . Akce jednotlivých klubů jsou zveřejňovány na jejich klubových webech.

Kynologická komise ČMMJ, z.s. řešila otázky týkajících se absolvování zkoušek z výkonu loveckých psů a vznesla dotaz na Ministerstvo zemědělství.

Zde je dopis KK ČMMJ na MZE >> pdf icon

Zde je odpověď MZE  >> pdf icon